Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade Emissionen”). Totalt tecknades 384 000 aktier, innebärande en teckningsgrad om 96 procent. Av de tecknade aktierna har cirka 28 procent kvittats mot fordran och cirka 72 procent har erlagts med kontant betalning. Bolaget tillförs cirka 1350 TSEK efter emissionskostnader och kvittning.

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission2022-08-17T08:00:00+02:00

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och de tidigare ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) har kommit överens om att Bolagets förvärv av Hemp Juice ska reversernas.

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår2022-07-25T16:11:00+02:00

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och aktieägarna i Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Parterna”) har idag träffat en avsiktsförklaring om att Hemply Balance ska förvärva samtliga aktier i Holli och erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Om Transaktionen genomförs kommer Holli bli ett helägt dotterbolag till Hemply Balance.

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen2022-07-21T09:15:00+02:00

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022.

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission2022-07-14T15:54:00+02:00

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden är en del av betalning av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o (”Hemp Juice”) som Bolaget tidigare annonserat.

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has, with the support of authorization from the Annual General Meeting in June 2021, decided on a directed set-off issue of 124 000 shares. The set of issue is part of the payment for the acquisition of Hemp Juice Sp. z o.o ("Hemp Juice") as previously announced by The Company.

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today acquired 100% of the shares in Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice").

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice2022-02-08T16:53:00+02:00

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) har idag förvärvat 100% av aktierna i Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice")

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice2022-02-08T16:53:00+02:00