Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden är en del av betalning av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o (”Hemp Juice”) som Bolaget tidigare annonserat.

Hemply Balance har beslutat om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has, with the support of authorization from the Annual General Meeting in June 2021, decided on a directed set-off issue of 124 000 shares. The set of issue is part of the payment for the acquisition of Hemp Juice Sp. z o.o ("Hemp Juice") as previously announced by The Company.

Hemply Balance has settled on a set-off issue due to the acquisition of Hemp Juice2022-02-22T10:37:00+02:00

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today acquired 100% of the shares in Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice").

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice2022-02-08T16:53:00+02:00

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) har idag förvärvat 100% av aktierna i Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice")

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice2022-02-08T16:53:00+02:00

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today signed a letter of intent with the owners of Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice") to acquire 100% of the shares in Hemp Juice.

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice2021-12-20T10:50:00+02:00

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021, i samband med noteringen på NGM Nordic SME, 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har fastställts till 21,50 SEK per aktie.

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie2021-11-08T09:30:00+02:00

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgarant för Hemply Balance aktie.

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant2021-06-21T08:00:00+02:00