Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum den 14 oktober 2022.

De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var, såsom kommunicerats genom stämmokommunikén som offentliggjordes på stämmodagen, dels beslut om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier, dels beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Bolaget kan idag meddela att dessa beslut har registrerats av Bolagsverket samt, vad gäller beslutet om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier, av Euroclear Sweden AB.

Före beslutet om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 2 930 937 och aktiekapitalet till 1 004 624,277102 kr. Till följd av beslutet uppgår per idag det totala antalet aktier i Bolaget till 2 822 937 och aktiekapitalet till 967 605,596070 kr.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com
 
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com