Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 17 oktober 2022 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 31 mars 2023. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga lånet till och med 30 september 2023.

Per dags datum uppgår Bolagets totala skuld till långivarna till 5 836 000 SEK.

Sammanfattning av huvudsakliga lånevillkor

  • Lånet om 5 MSEK förlängs till och med 30 september 2023.
  • Ränta utgår med 2% per påbörjad 30-dagarsperiod och beräknas från 1 april 2023 på den utestående skulden. 
  • 1 april 2023 utgår en uppläggningsavgift om 200 000 SEK. Avgiften utgör ingen grund för ränteberäkning.
  • Ränta och uppläggningsavgift betalas i samband med att lånet återbetalas.
  • I det fall lånet inte är återbetalat till fullo per förfallodatum ska Bolaget inom 14 dagar efter förfallodatumet kalla till bolagsstämma för beslut om företrädesemission till ett belopp som minst motsvarar utestående lånebelopp och ränta.
  • Hemply Balance äger rätt att under lånets löptid, dock senast 30 september 2023, begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Lånebeloppet är per idag hänfört till eget kapital.

Styrelsen för Hemply Balance bedömning är att det är till fördel för Bolaget att förlänga avtalet på dessa villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.