Aktie

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktieägarlista

Ägare Antal aktier Ägarandel
Alpha Pinene Holding B.V 602 372 21,34%
Villanelle Ventures AB 273 266 9,68%
Cnidaria AB 194 906 6,90%
SEB Life International assurance 160 064 5,67%
Avanza Pension 156 017 5,53%
Nordnet Pensionförsäkring AB 136 355 4,83%
Pikes Peak AB 121 489 4,30%
Edastra AB 100 668 3,57%
Tempelterapi AB 89 088 3,16%
Enexis AB 80 031 2,84%
Övriga aktieägare 904 681 32,19%
TOTALT 2 822 937 100,00%
Uppdaterad: 2023-08-08