Aktie

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktieägarlista

Ägare Antal aktier Ägarandel
Alpha Pinene Holding B.V 602 372 25,49%
Villanelle Ventures AB 267 266 11,31%
Cnidaria AB 194 906 8,25%
Gerhard Dal 147 079 6,22%
Pikes Peak AB 121 489 5,14%
Edastra AB 100 668 4,26%
Sebastian Calusin 97 937 4,14%
Per Nilsson 93 024 3,94%
Tempelterapi AB 89 088 3,77%
Daniel Bonnier 63 213 2,67%
Övriga aktieägare / Other shareholders 586 129 24,80%
TOTALT 2 363 171 100,00%
Uppdaterad: 2021-05-06