Aktie

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktieägarlista

Ägare Antal aktier Ägarandel
Capmate Aktiebolag 3 608 638 16,70%
Niclas Löwgren 2 322 774 10,75%
Råsunda Förvaltning Aktiebolag 1 900 000 8,79%
Avanza Pension 825 330 3,82%
David Mccann 767 700 3,55%
Cooach Equity AB 754 960 3,49%
Åke Swahn 731 919 3,39%
Nordnet Pensionförsäkringar 651 644 3,02%
Alpha Pinene Holding B.V 602 371 2,79%
Tempelterapi AB 534 528 2,47%
Övriga aktieägare 8 908 652 41,23%
TOTALT 21 608 517 100,00%
Uppdaterad: 2023-12-31