Aktie

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Aktieägarlista

Ägare Antal aktier Ägarandel
Alpha Pinene Holding B.V 590 372 20,91%
Villanelle Ventures AB 267 266 9,47%
Cnidaria AB 194 906 6,90%
Nordnet Pensionförsäkring AB 186 046 6,59%
Råsunda Förvaltning Aktiebolag 172 626 6,12%
Pikes Peak AB 121 489 4,30%
5863-5 VPC-Gruppen 116 100 4,11%
Avanza Pension 115 802 4,10%
Edastra AB 100 668 3,57%
Tempelterapi AB 89 088 3,16%
Övriga aktieägare 868 574 30,77%
TOTALT 2 822 937 100,00%
Uppdaterad: 2022-10-26