Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance Holding bokslutskommuniké JAN – DEC 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023.

Hemply Balance Holding bokslutskommuniké JAN – DEC 20232024-02-22T09:00:00+02:00

Hemply Balance offentliggör utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner

Den 2 februari 2024 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 16 715 800 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 89 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 585 TSEK före sedvanliga kostnader i samband med optionsinlösen.

Hemply Balance offentliggör utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner2024-02-05T16:45:00+02:00

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3

Idag, den 2 februari 2024, är sista dag för utnyttjande av Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ("Teckningsoptionerna").

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO32024-02-02T09:30:00+02:00

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 2024

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2023, i samband med en företrädesemission, 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Nyttjandeperioden inleds idag den 23 januari 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,035 SEK per aktie.

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 20242024-01-23T09:30:00+02:00

Hemply Balance styrelse beslutar om utökat kostnadsbesparingsprogram och meddelar om VD-byte samt strategisk översyn

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) styrelse har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram samt VD-byte. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet kommer Bolaget att fokusera försäljningsinsatserna mot återförsäljare i Europa samt den japanska marknaden. Samtidigt kommer Bolaget aktivt att utvärdera strategiska alternativ för verksamheten vilket kan omfatta försäljning, sammanslagning eller omvänt förvärv av annat bolag. I samband med den strategiska översynen har styrelsen i samförstånd med Bolagets grundare och VD Emil Sandin kommit överens om att han lämnar sitt uppdrag från och med den 1 februari 2024. Nuvarande styrelseledamot Daniel Hallenberg kommer att tillträda tjänsten som tillförordnad VD.

Hemply Balance styrelse beslutar om utökat kostnadsbesparingsprogram och meddelar om VD-byte samt strategisk översyn2024-01-12T17:45:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – SEP 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023. Bolaget har under kvartalet fortsatt att minska kostnaderna och förbättrar rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – SEP 20232023-11-02T09:00:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess genomfört en företrädesemission i vilken långivarna kvittade cirka 4,5 MSEK av sin fordran på Bolaget. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga resterande del av lånet till och med 29 februari 2024.

Hemply Balance förlänger lån2023-09-29T13:45:00+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2023 klockan 10.00 på Humlegårdsgatan 4, i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)2023-09-28T13:45:00+02:00

Hemply Balance erhåller ny order om 40 TEUR i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 40 TEUR, motsvarande cirka 450 TSEK, från sin japanska distributör Life Activation Co Ltd (”Life Activation”) tillsammans (”Parterna”). Efter den nyligen avslutade teckningsperioden i Bolagets företrädesemission har Parterna beslutat om det första steget i Hemply Balance tillväxtresa i Japan. Som ett första steg i expansionsplanen kommer Hemply Balance understödja Life Activation med 3 000 produktprover, vilka kommer att användas i marknadsföringssyfte på tre mässor under hösten 2023. För att säkerställa en stabil lagerhållningen i Japan under hösten där tillväxttakten förväntas accelerera har Hemply Balance följaktligen erhållit en order, motsvarande en nettoomsättning om cirka 40 TEUR.

Hemply Balance erhåller ny order om 40 TEUR i Japan2023-09-05T11:50:00+02:00