Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.

Finansiell kalender

25 Februari 2022
Bokslutskommuniké 2021 kl: 08:00

06 April 2022
Publicering av årsredovisning

26 April 2022
Delårsrapport januari – mars 2022 kl: 08:00

27 April 2022
Årsstämma 2022 i Stockholm

19 Juli 2022
Delårsrapport april – juni 2022 kl: 08:00

02 November 2022
Delårsrapport juli – september 2022 kl: 08:00

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2022-05-09 09:23
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har idag ingått samarbetsavtal med Health and Sport Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) avseende försäljning...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-04-29 10:34
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring framsteg på den europeiska cannabismarknaden. Under vecka 16 godkändes det första pilotprojektet i Schweiz för legaliserad...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-04-27 17:40
Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-04-26 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2022-04-08 09:43
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance”) helägda dotterbolag Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Douglas Polska Sp. z o.o. (”Douglas”) avseende...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-04-27 17:40
Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-04-26 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2022-04-07 13:37
News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
2022-04-07 08:59
Hemply Balance Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen på svenska finns tillgänglig på www.hemplybalance.com och räkenskapsåret avser perioden 1 januari 2021 &ndash...
News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
2022-04-07 01:03
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 6 april 2022, är försenad och kommer offentliggöras den 7 april 2022 innan handeln öppnar. Orsaken...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR