Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.

Finansiell kalender

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

26 April 2023
Delårsrapport jan – mar 2023

22-28 Maj 2023
Vecka 21
Årsredovisning 2022

30 Juni 2023
Årsstämma 2023 i Stockholm

12 Juli 2023
Delårsrapport apr – jun 2023

02 November 2023
Delårsrapport jul – sep 2023

20 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

1-5 April 2024
Vecka 14
Årsredovisning 2023

25 April 2024
Årsstämma 2024

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2023-05-28 21:50
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2022, som skulle publiceras under vecka 21, är försenad och kommer istället att publiceras under vecka 22. Orsaken till att årsredovisningen...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-05-24 12:15
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-05-12 17:35
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 30 juni och årsredovisningen för 2022 publiceras under vecka 21. Ordinarie bolagsstämma...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-04-26 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Bolaget redovisar under kvartalet en nettoomsättning på...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2023-04-19 10:21
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en ny order från Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation) tillsammans (”Parterna”)...
News Corporate Information Sales Order Swedish IR
2023-05-28 21:50
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2022, som skulle publiceras under vecka 21, är försenad och kommer istället att publiceras under vecka 22. Orsaken till att årsredovisningen...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-05-24 12:15
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-05-12 17:35
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 30 juni och årsredovisningen för 2022 publiceras under vecka 21. Ordinarie bolagsstämma...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-04-26 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Bolaget redovisar under kvartalet en nettoomsättning på...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2023-03-29 08:40
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 17 oktober 2022 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 31 mars 2023. Hemply Balance och långivarna...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory MAR IR