Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Teckningsoptioner av serie TO2 och TO3

Dokument Ladda ner
Anmälan optionslösen TO 2
Anmälan optionslösen TO 3
Fullständiga villkor TO 2 & TO 3

Finansiell kalender

22 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

1-5 April 2024
Vecka 14
Årsredovisning 2023

24 April 2024
Delårsrapport jan – mar 2024

25 April 2024
Årsstämma 2024

16 Juli 2024
Delårsrapport apr – jun 2024

31 Oktober 2024
Delårsrapport jul – sep 2024

Finansiella rapporter

Företrädesemission

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Tilläggsmemorandum företrädesemission
Intimate products

Pressmeddelanden

2024-02-05 15:45
Den 2 februari 2024 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 16 715...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-02-02 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-01-23 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-01-12 16:45
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) styrelse har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram samt VD-byte. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2023-11-02 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023. Bolaget har under kvartalet fortsatt att minska kostnaderna...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
2024-02-05 15:45
Den 2 februari 2024 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 16 715...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-02-02 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-01-23 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-01-12 16:45
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) styrelse har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram samt VD-byte. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2023-11-02 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023. Bolaget har under kvartalet fortsatt att minska kostnaderna...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR