Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.

Finansiell kalender

25 Februari 2022
Bokslutskommuniké 2021 kl: 08:00

06 April 2022
Publicering av årsredovisning

26 April 2022
Delårsrapport januari – mars 2022 kl: 08:00

27 April 2022
Årsstämma 2022 i Stockholm

19 Juli 2022
Delårsrapport april – juni 2022 kl: 08:00

02 November 2022
Delårsrapport juli – september 2022 kl: 08:00

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

3-9 April 2023
Vecka 14
Årsredovisning 2022

27 April 2023
Årsstämma 2023 i Stockholm

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2022-09-17 00:59
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 juli 2022 att man kommit överens med de tidigare ägarna av Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”)...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-09-08 17:07
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) verkställande direktör Jonas Lenne har idag meddelat styrelsen att han avgår som VD. Lenne tillträdde sin roll som VD den 11 oktober 2021...
News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory MAR IR
2022-09-04 18:18
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Bolagen”) har nu kommit överens om att inleda ett operativt samarbete och att bordlägga...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2022-08-23 10:15
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB lanserar idag två nya produkter innehållande adaptogener och CBD. Hemply Balance har för avsikt att kontinuerligt...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-08-17 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-09-08 17:07
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) verkställande direktör Jonas Lenne har idag meddelat styrelsen att han avgår som VD. Lenne tillträdde sin roll som VD den 11 oktober 2021...
News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory MAR IR
2022-09-04 18:18
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Bolagen”) har nu kommit överens om att inleda ett operativt samarbete och att bordlägga...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2022-08-17 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-07-25 16:11
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och de tidigare ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) har kommit överens om att Bolagets...
News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR
2022-07-21 09:15
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och aktieägarna i Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Parterna”) har idag träffat en avsiktsförklaring om att Hemply...
News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR