Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Företrädesemission

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Teaser företrädesemission
Tilläggsmemorandum företrädesemission

Finansiell kalender

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

26 April 2023
Delårsrapport jan – mar 2023

22-28 Maj 2023
Vecka 21
Årsredovisning 2022

30 Juni 2023
Årsstämma 2023 i Stockholm

12 Juli 2023
Delårsrapport apr – jun 2023

02 November 2023
Delårsrapport jul – sep 2023

20 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

1-5 April 2024
Vecka 14
Årsredovisning 2023

25 April 2024
Årsstämma 2024

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2023-09-29 13:45
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-09-28 13:45
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2023 klockan 10.00 på Humlegårdsgatan 4, i Stockholm. Rätt att...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-09-05 11:50
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 40 TEUR, motsvarande cirka 450 TSEK, från sin japanska distributör Life Activation Co Ltd (”Life Activation”)...
News Corporate Information Sales Order Swedish IR
2023-09-04 21:00
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-09-01 13:50
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-09-29 13:45
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-09-28 13:45
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2023 klockan 10.00 på Humlegårdsgatan 4, i Stockholm. Rätt att...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-09-04 21:00
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2023-09-01 13:50
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2023-08-28 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR