Investor relations

Hemply Balance är ett varumärke för CBD hampaprodukter, grundat, skapat och designat i Sverige. Vår övertygelse är att om du vill må bra måste du vara i balans. Inte för mycket, inte för lite. Inte för starkt, inte för svagt, “The sweet spot”. Det är något vi vill att alla människor ska få veta och känna.

Finansiell kalender

19 juli 2021
Q2-rapport 1 april – 30 juni 2021

05 november 2021
Q3-rapport 1 juli – 30 september 2021.

25 februari 2022
Q4-rapport 1 oktober – 31 december 2021, Bokslutskommuniké 2021.

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2021-10-13 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Glowing Pine B.V påbörjade under september månad sin verksamhet i Schweiz med distributören Götz & Brands Initialt...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-10-11 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelade i september att Jonas Lenne rekryterats som ny VD och idag 11 oktober tillträder Jonas sin roll Med en lång och gedigen erfarenhet av försäljning...
News Corporate Information Staff change Swedish IR
2021-10-08 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med Wellbinista AB Samarbetet innebär att bolagets intimvårdsprodukter...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-10-01 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med onlineapoteket Apohem Samarbetet innebär att bolagets intimvårdsprodukter...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-09-23 09:45
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med nätapoteket Apotea AB Avtalet innebär att Bolagets intimvårdsprodukter...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-09-14 14:51
I början av oktober tillträder Jonas Lenne som ny vd för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Med en lång och gedigen erfarenhet av försäljning i ledande roller träder...
News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory MAR IR
2021-07-27 14:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V har tecknat ett samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences i syfte att utveckla Alginatfilmer med cannabinoiden...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2021-07-19 13:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets kvartalsrapport för perioden april – juni 2021. Andra kvartalet 2021 (samma period föregående år) Väsentliga...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
2021-06-29 16:30
Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2021-06-21 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgarant för Hemply Balance aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nordic SME:s regler...
News Corporate Action Other Swedish Regulatory Listing Regulation IR

Investor relations

Hemply Balance is a hemp product brand founded, created and designed in Sweden. Our true belief is that if you want to feel good you have to be in balance. Not to much, not to little. Not to strong, not to weak, “The sweet spot”. This is something we want all people to know and feel.

Financial calendar

19 juli 2021
Q2-rapport 1 april – 30 juni 2021

05 november 2021
Q3-rapport 1 juli – 30 september 2021.

25 februari 2022
Q4-rapport 1 oktober – 31 december 2021, Bokslutskommuniké 2021.

Financial reports

Intimate products

Press releases

2021-10-13 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” or ”the Company”) subsidiary Glowing Pine B.V began operations in Switzerland in September with the distributor Götz & Brands The agreement initially entails distribution...
News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2021-10-11 09:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") announced in September that Jonas Lenne had been recruited as the new CEO. Today, October 11th, is his first day in office With a broad range of expertise and extensive...
News Corporate Information Staff change English IR
2021-09-15 09:30
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” or “the Company”) subsidiary Glowing Pine B.V has signed an agreement to distribute its CBD products on the Swiss market with the established distributor Götz and Brands GmbH...
News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2021-09-14 14:51
In early October, Jonas Lenne will take over as the new CEO of Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") With a broad range of expertise and extensive experience within sales management, Hemply Balance announces...
News Corporate Information Staff change English Regulatory MAR IR
2021-07-27 14:00
News Corporate Information Other Corporate Information English Regulatory MAR IR