Investor relations

Hemply Balance is a hemp product brand founded, created and designed in Sweden. Our true belief is that if you want to feel good you have to be in balance. Not to much, not to little. Not to strong, not to weak, “The sweet spot”. This is something we want all people to know and feel.

Finansiell kalender / Calendar

19 juli 2021
Q2-rapport 1 april – 30 juni 2021

05 november 2021
Q3-rapport 1 juli – 30 september 2021.

25 februari 2022
Q4-rapport 1 oktober – 31 december 2021, Bokslutskommuniké 2021.

Finansiella rapporter / Financial reports

Pressmeddelande / Press releases

2021-07-23 15:45
Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Glowing Pine B.V. inleder samarbete med H & M New Business AB & Co. KG:s Itsapark.com. Samarbetet innebär att Hemply Balance produkter...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-07-19 13:00
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets kvartalsrapport för perioden april – juni 2021. Andra kvartalet 2021 (samma period föregående år) Väsentliga...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
2021-06-29 16:30
Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR

Bolagsstämmor / General Meetings

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Hemply Balance webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Dokument / Document Ladda ner / Download
Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma / Notice of the Annual General Meeting
Fullmaktsformulär / Proxy form
Formulär för poströstning / Post voting form

Styrelse / Board

Namn / Name Position / Position Oberoende av Bolaget och dess ledning / Independent of the Company and it’s management Oberoende av större aktieägare / Independent of major shareholders
Pingis Berg-Hadenius Ordförande / Chairman Ja / Yes Nej / No
Emil Sandin Ledamot / Commissioner Nej / No Nej / No
Johan Kleberg Ledamot / Commissioner Ja / Yes Ja / Yes
Mia Batljan Ledamot / Commissioner Ja / Yes Ja / Yes
Petter Ödeen Ledamot / Commissioner Ja / Yes Ja / Yes

Pingis Berg-Hadenius

Styrelseordförande i Bolaget sedan 2020

Född: 1978

Erfarenhet: Pingis är civilekonom och började sin karriär i finansbranschen som analytiker. Utöver det har hon arbetat inom kosmetikabranschen samt som journalist, bland annat som chefredaktör och Publisher. 2012 grundade hon Löwengrip Beauty AB där hon var VD fram till försäljningen av bolaget 2020. År 2013 grundade hon e-handelsbolaget Flattered där hon var styrelseordförande fram till 2018. Hon är medgrundare till bolagen Nordic Tech House och Hermine Hold samt grundare av Economista: en digital plattform för privatekonomi. Hon har publicerat två privatekonomiska böcker via Bonnier.

Pingis leder Hemply Balances strategiska arbete för att optimera dess tillväxt både avseende produkt-, geografisk- och distributions-expansion. Hon kommer även att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor samt i att optimera styrelsens arbete.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB, delägare i Flattered AB och ISPI Holding AB. Styrelseledamot i Nowonomics AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och delägare i Flattered AB 2013–2018, Styrelseordförande, delägare och VD i Löwengrip Beauty AB 2012–2020. Styrelseledamot i Nextcell Pharma 2020.

Innehav i Hemply Balance: 267 266 aktier (eget och närståendes innehav).

Emil Sandin

Styrelseledamot och VD i Bolaget sedan 2020

Född: 1993

Erfarenhet: Emil är VD och grundare av Hemply Balance.

Emil är en engagerad ledare som vill bygga organisationen, varumärket och optimera marknadsföring och e-handel för att växla upp bolagets tillväxt.

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Alpha Pinene Holding B.V.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD, delägare och styrelseordförande i Curious Oak AB.

Innehav i Hemply Balance: 602 372 aktier (eget och närståendes innehav).

Johan Kleberg

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2020

Född: 1975

Erfarenhet: Johan innehar en lång erfarenhet från e-handels- och mediabranschen. Efter att tagit civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm har han bland annat arbetat som VD på TV4 Sport, som COO på Canal+ Nordic samt som VD på CMore. Därtill agerade Johan som VD för Adlibris i över fyra år fram till mars 2019. Idag är han delägare och vd för Bookbinders design AB Scandinavia AB samt styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB.

Johan bidrar starkt till bolagets tillväxtresa genom sin gedigna erfarenhet av e-handel och logistik, FMCG samt långa erfarenhet av styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: VD, delägare och styrelseordförande i Bookbinders Design Scandinavia AB, styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB, styrelseordförande i Knattarna ekonomisk förening, styrelseledamot i Notorious AB, styrelseledamot i PETBUDDY AB och styrelseledamot i Ebba von Sydow AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Adlibris Kök AB, styrelseordförande i Discshop Svensk Näthandel AB, styrelseordförande i ODLANU i Sverige AB, styrelseordförande i Bamba AB, extern VD i Adlibris aktiebolag, styrelseledamot i C Real AB, styrelseledamot i BookBeat AB, styrelseledamot i V-TAB Holding AB, styrelseledamot i Bonnier Books Holding AB, styrelseledamot i CMore Entertainment AB, , styrelseledamot i C more Group AB, styrelseledamot i VetZoo AB samt styrelseledamot i Cosmetic Group Holding AS.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Mia Batljan

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021

Född: 1992

Erfarenhet: Civilekonom med finansiell bakgrund, bland annat som institutionell mäklare på Nordea och Barclays. Idag VP finance på SBB, Samhällsbyggnadsbolaget AB

Mia kommer att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor.

Övriga pågående uppdrag: Föreslagen Styrelseledamot i Eniro AB. Styrelseledamot i Hexicon AB, DIB Travel AB och Ilija Batljan Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Innehav i Hemply Balance: 2 948 aktier (eget och närståendes innehav).

Petter Ödeen

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021

Född: 1963

Erfarenhet: Petter har lång erfarenhet från att bygga varumärken med starka koncept som reklambyråkonsult i drygt 30 år. Petter har bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop.

Petter stöttar Hemply Balance till att bli det ledande varumärket i kategorin genom produktutvecklingen och strategisk marknadsföring.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Petter Ödeen corp. AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Ledningsgrupp / Executive Management Team

Emil Sandin

För personbeskrivning, se avsnittet ”Styrelsen” ovan.

Revisor

BDO Mälardalen AB, org.nr 556291-8473, Box 6343, 103 35 Stockholm är Bolagets revisor sedan 2020, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Mentor

Augment Partners AB, tel.: +46 8-505 65 172, email: info@augment.se, är bolagets Mentor

Hildur Hadenius

CMO sedan 2020

Född: 1975

Erfarenhet:Läkare, specialist i gynekologi och obstetrik. Läkarexamen från Uppsala universitet 2001, legitimerad läkare sedan 2003 och har även flera utbildningar inom alternativ medicin och kroppsterapi. Hildur började sin läkarbana inom kirurgi, övergick efter några år till gynekologisk kirurgi, men har på senare år specialiserat sig alltmer på kvinnohälsa med ett holistiskt synsätt. Hon har startat en egen mottagning med inriktning mot kronisk smärta, sexuella, stressrelaterade och hormonella besvär. Hildur gör även konsultuppdrag gällande hormonell och holistisk hälsa, men arbetar emellanåt som förlossningsläkare.

Hildurs engagemang i Hemply Balance grundar sig på hennes genuina intresse för det endokannanbinoida systemets koppling till balans och välmående i kroppen. Hur det här kroppsegna systemet fungerar som ett paraply över livsviktiga funktioner i kroppen som immunsystem, nervsystem och hormonproduktion. Kunskapen om detta outforskade nätverk är särskilt värdefull för att förstå vad som skapar återuppbyggnad, homeostas och läkning i kroppen som balans till det stresstyngda samhälle som vi lever i idag.

En annan drivkraft för Hildur är hennes mångåriga frustration över de många kemikalietyngda preparat som finns inom intimprodukter och hennes erfarenhet av den stora efterfrågan på naturliga och miljövänliga produkter från patienter.

Hildur är medicinskt ansvarig på Hemply Balance och även ansvarig för produktutveckling.

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Vulvaverket AB. Styrelseledamot i Tempelterapi AB. Styrelsesuppleant i Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Villanelle Ventures AB.

Innehav i Hemply Balance: 89 088 aktier (eget och närståendes innehav).

Urban Hobring

CFO sedan 2021

Född: 1960

Erfarenhet: Urban är för närvarande interim CFO i NWT Gruppen. Urban har sedan 2017 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan var Urban verksam som Controller i Aleris Gruppen under 12 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fraktkompetens i Sverige AB, interim CFO NWT Gruppen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Aktie / Stock

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Nordic SME is a multilateral trading platform for listing and trading in shares and share-related securities belonging to Nordic Growth Market NGM AB. A multilateral trading platform is a trading platform in accordance with MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

An investor should keep in mind that shares and share-related securities listed on Nordic SME are not listed and that the company is therefore not covered by the same regulations for the protection of shareholders as listed companies.

Nordic SME is a multilateral trading platform for listing and trading in shares and share-related securities belonging to Nordic Growth Market NGM AB. A multilateral trading platform is a trading platform in accordance with MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

An investor should keep in mind that shares and share-related securities listed on Nordic SME are not listed and that the company is therefore not covered by the same regulations for the protection of shareholders as listed companies.

Aktieägarlista / Shareholder list

Ägare / Shareholder Antal aktier / No. of shares Ägarandel / Ownership
Alpha Pinene Holding B.V 602 372 25,49%
Villanelle Ventures AB 267 266 11,31%
Cnidaria AB 194 906 8,25%
Gerhard Dal 147 079 6,22%
Pikes Peak AB 121 489 5,14%
Edastra AB 100 668 4,26%
Sebastian Calusin 97 937 4,14%
Per Nilsson 93 024 3,94%
Tempelterapi AB 89 088 3,77%
Daniel Bonnier 63 213 2,67%
Övriga aktieägare / Other shareholders 586 129 24,80%
TOTALT / TOTAL 2 363 171 100,00%
Uppdaterad /  Updated: 2021-05-06

Bolagsstyrning / Articles of association

Hemply Balance Holding AB (publ)

Org.nr / Reg. no. 559206-7168

§ 1 Firma / Company name

Bolagets firma är Hemply Balance Holding AB (publ). / The company’s name is Hemply Balance Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / The registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. / The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig verksamhet. / The object of the company’s business shall be to own and manage shares in subsidiaries and affiliated companies and thereto associated activities.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000kronor och högst 2 000 000 kronor. / The share capital shall total not less than SEK 500,000and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 600 000och högst 6 400 000. / The number of shares shall total not less than 1,600,000 and not more than 6,400,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. / The board of directors shall consist of 3- 10 directors with not more than 10 alternate directors.

§ 7 Revisorer / Auditors

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. / One or two auditors with or without alternate auditors shall be appointed.

§ 8 Kallelse / Notice

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. / Notice to attend annual general meeting and other general meetings shall be no earlier than six weeks and no later than four weeks before the general meeting and in the case of extra general meeting which shall not deal with a change in the articles of association no earlier than six weeks and no later than two weeks before the general meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. / Notice to attend a general meeting shall be published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company´s website. At thetime of the noticeit shall beinformed thatthe notice has beenadvertised in Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. / The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma / Proceedings at the annual general meeting shall consider the following matters:

1) Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the general meeting

2) Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the list of voters

3) Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Consideration of whether the general meeting has been properly convened

5) Godkännande av dagordning / Approval of agenda

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual accounts and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor’s report thereon

7) Beslut / Resolutions

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / regarding adoption of the profit and loss account, the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / regarding application of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet, and

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / regarding discharge from liability for the directors and the managing director

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees for directors and auditors

9) Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter / Election of a board of directors and appointment of auditors and alternate auditors

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen / Other matters relevant to the general meeting according to the Companies Act or the articles of association

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämma / The right to attend general meetings

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt förgående stycke. / Shareholders, wishing to attend a general meeting, must report its participation to the company no later than the date and time set out in the notice to the general meeting. The latter date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not take place earlier than the fifth business day prior to the general meeting. Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting, subject to the shareholder notifying this according to what is set out above.

§ 11 Tvist / Dispute

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska ärendet hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande. / In the event of a dispute between the company and the board, director, managing director, liquidator or shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999: 116).

§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day provision

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). / The shareholder or trustee who, on the record day, is entered in the share register and recorded in a record register, according to Chapter 4. the Act (1998: 1479) on central securities depositories and the keeping of financial instruments or the one recorded in a reconciliation account in accordance with Chapter 4. Section 18, first paragraph 6-8, mentioned law, shall be assumed to be competent to exercise the rights set forth in Chapter 4. Section 39 of the Companies Act (2005: 551).

§ 13 Räkenskapsår / Financial year

Räkenskapsår är 0101 – 1231. / The financial year shall be 0101 – 1231.