Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.

Finansiell kalender

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

3-9 April 2023
Vecka 14
Årsredovisning 2022

26 April 2023
Delårsrapport jan – mar 2023

27 April 2023
Årsstämma 2023 i Stockholm

12 Juli 2023
Delårsrapport apr – jun 2023

02 November 2023
Delårsrapport jul – sep 2023

20 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

1-5 April 2024
Vecka 14
Årsredovisning 2023

25 April 2024
Årsstämma 2024

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2023-01-18 13:50
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2022 att Bolaget förväntades få sitt andra importtillstånd till Japan inom kort. Den japanska kontrollmyndigheten...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-11-02 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – september 2022. Bolaget har under kvartalet gjort en intensiv omställningsresa...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
2022-10-26 16:55
Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag utsett Emil Sandin till ny VD för Hemply Balance med tillträde den 31 oktober 2022. Emil är grundare av Hemply Balance...
News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-10-25 20:35
Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum den 14 oktober 2022. De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var, såsom kommunicerats genom stämmokommunikén...
News Corporate Action Shares Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-10-17 20:17
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 att Bolaget har upptagit ett lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren (”Långivarna”)...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2022-11-02 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – september 2022. Bolaget har under kvartalet gjort en intensiv omställningsresa...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
2022-10-26 16:55
Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag utsett Emil Sandin till ny VD för Hemply Balance med tillträde den 31 oktober 2022. Emil är grundare av Hemply Balance...
News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-10-25 20:35
Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum den 14 oktober 2022. De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var, såsom kommunicerats genom stämmokommunikén...
News Corporate Action Shares Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-10-17 20:17
Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 att Bolaget har upptagit ett lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren (”Långivarna”)...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2022-10-14 12:10
Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 14 oktober 2022. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR