Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance receives an order from Apohem for its new product range

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") announces that the wholly-owned subsidiary Hemply Services AB has received an order from Apohem for its new product series. Apohem will thus be the first retailer to market the Company's new products on the Swedish market.

Hemply Balance receives an order from Apohem for its new product range2022-06-03T13:12:00+02:00

Hemply Balance får order av Apohem på sin nya produktserie

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB har erhållit en order av Apohem på sin nya produktserie. Apohem blir således den första återförsäljaren att saluföra Bolagets nya produkter på den svenska marknaden.

Hemply Balance får order av Apohem på sin nya produktserie2022-06-03T13:12:00+02:00

Hemply Balance expands into a completely new product category internationally

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") announces that the wholly-owned subsidiary Hemply Services AB is launching a completely new product category of dietary supplements without CBD.

Hemply Balance expands into a completely new product category internationally2022-05-24T09:59:00+02:00

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB lanserar en helt ny produktkategori av kosttillskott utan CBD.

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori2022-05-24T09:59:00+02:00

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har idag ingått samarbetsavtal med Health and Sport Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) avseende försäljning av Bolagets intimvårdsserie och kosmetiska produkter.

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG2022-05-09T09:23:00+02:00

Hemply Balance signs retail sales agreement with HSNG

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") subsidiary Hemply Services AB has today entered into a cooperation agreement with Health and Sport Nutrition Group HSNG AB ("HSNG") regarding the sale of the Company's intimate care series and cosmetic products.

Hemply Balance signs retail sales agreement with HSNG2022-05-09T09:23:00+02:00

Continued legal progress in the European cannabis market

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") updates on the legal progress in the European cannabis market. Last week, the first pilot project in Switzerland was approved for the legalized sale of cannabis to adults in Basel, Switzerland.

Continued legal progress in the European cannabis market2022-04-29T10:34:00+02:00

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring framsteg på den europeiska cannabismarknaden. Under vecka 16 godkändes det första pilotprojektet i Schweiz för legaliserad försäljning av cannabis för vuxna i Basel, Schweiz.

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden2022-04-29T10:34:00+02:00