Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance styrelse fastställer strategiska och finansiella mål för den japanska marknaden

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag fastställt strategiska och finansiella mål för Bolagets expansion på den japanska marknaden. De strategiska och finansiella målen som styrelsen har beslutat om grundar sig i det avtal Bolaget ingick den 28 mars 2023 (”Avtalet”) och förutsätter att Hemply Balance kan fullfölja Avtalet.

Hemply Balance styrelse fastställer strategiska och finansiella mål för den japanska marknaden2023-08-25T09:36:00+02:00

VD-intervju med Emil Sandin avseende pågående företrädesemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) publicerar idag en intervju med Bolagets VD Emil Sandin med anledning av den pågående företrädesemission.

VD-intervju med Emil Sandin avseende pågående företrädesemission2023-08-17T11:10:00+02:00

Hemply Balance årsredovisning för 2022 försenas

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2022, som skulle publiceras under vecka 21, är försenad och kommer istället att publiceras under vecka 22.

Hemply Balance årsredovisning för 2022 försenas2023-05-28T21:50:00+02:00

Hemply Balance får sitt andra importtillstånd i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2022 att Bolaget förväntades få sitt andra importtillstånd till Japan inom kort. Den japanska kontrollmyndigheten för kosttillskott och läkemedel har nu godkänt Hemply Balance CBD oljor för import och försäljning på den japanska marknaden vilket innebär att Hemply Balance blir det första svenska varumärket som bedriver försäljning av CBD oljor på den japanska marknaden.

Hemply Balance får sitt andra importtillstånd i Japan2023-01-18T14:50:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 att Bolaget har upptagit ett lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren (”Långivarna”) om totalt 5,0 MSEK med rätt för dessa till att konvertera lånet till aktier i Bolaget till en förutbestämd kurs om 22,50 SEK per aktie och med en löptid till och med 30 september 2022. Hemply Balance och Långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga lånet till och med 31 mars 2023.

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK2022-10-17T20:17:00+02:00

Hemply Balance inleder samarbete med Apotek Hjärtat

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har ingått ett inköpsavtal med Sveriges största privata apotekskedja Apotek Hjärtat AB som kommer påbörja försäljning av Hemply Balance intimvårdsserie via sin e-handel under oktober 2022.

Hemply Balance inleder samarbete med Apotek Hjärtat2022-10-14T15:30:00+02:00

Hemply Balance får importtillstånd i Japan och erhåller ny order

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 mars 2022 att man ingått avtal med japanska distributören Life Activation Co. Ltd. avseende försäljning av Hemply Balance produkter på den japanska marknaden. Sedan dess har en process pågått för att erhålla importtillstånd i Japan och den japanska kontrollmyndigheten för kosttillskott och läkemedel har nu godkänt Hemply Balance intimvårdsprodukter och utgivit ett importtillstånd. I samband med godkännandet erhöll Hemply Balance en ny order från Life Activation värd 95 000 SEK.

Hemply Balance får importtillstånd i Japan och erhåller ny order2022-10-13T16:40:00+02:00

Strukturen för reverseringen av Hemply Balance förvärv av Hemp Juice har fastställts

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 juli 2022 att man kommit överens med de tidigare ägarna av Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) att Bolagets förvärv av Hemp Juice skulle reverseras och att Bolaget skulle återkomma när strukturen för återgången fastställts. Parterna har idag träffat ett avtal som reglerar denna återgång.

Strukturen för reverseringen av Hemply Balance förvärv av Hemp Juice har fastställts2022-09-17T00:59:00+02:00

Hemply Balance och Holli inleder operativt samarbete och bordlägger förvärv

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Bolagen”) har nu kommit överens om att inleda ett operativt samarbete och att bordlägga pågående förvärvsprocess till följd av rådande marknadsförhållanden. Bolaget offentliggjorde den 21 juli 2022 att man ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av 100% av aktierna i Holli.

Hemply Balance och Holli inleder operativt samarbete och bordlägger förvärv2022-09-04T18:18:00+02:00

Hemply Balance utökar produktsortiment efter lyckad lansering

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB lanserar idag två nya produkter innehållande adaptogener och CBD. Hemply Balance har för avsikt att kontinuerligt lansera nya och innovativa produkter för att möta marknadens efterfrågan.

Hemply Balance utökar produktsortiment efter lyckad lansering2022-08-23T10:15:00+02:00