Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2022, som skulle publiceras under vecka 21, är försenad och kommer istället att publiceras under vecka 22.

Orsaken till att årsredovisningen för 2022 är försenad beror på en hög arbetsbetsbelastning till följd av
förberedelser för årsstämma och nyemission som Bolaget informerade om i ett pressmeddelande daterat den 24 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och
högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är
främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som
”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt
varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.
Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den
japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.