Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 oktober 2022 att Bolaget förväntades få sitt andra importtillstånd till Japan inom kort. Den japanska kontrollmyndigheten för kosttillskott och läkemedel har nu godkänt Hemply Balance CBD oljor för import och försäljning på den japanska marknaden vilket innebär att Hemply Balance blir det första svenska varumärket som bedriver försäljning av CBD oljor på den japanska marknaden.

Försäljning av Hemply Balance CBD oljor i Japan kommer påbörjas under januari 2023 och saluförs av den japanska distributören Life Activation Co. Ltd. som har en exklusivitet på den japanska marknaden till och med den 3 mars 2023. Den japanska CBD marknaden ligger i framkant gällande en tydlig reglering av CBD oljor och förväntas ha en årlig tillväxttakt om 100% till och med 2024.

I samband med Hemply Balance andra importtillstånd erhölls ytterligare en order från Life Activation innefattande intimvårdsprodukter där nettoförsäljningen uppgår till 52 000 SEK. En order på CBD oljor har lagts sedan tidigare.

Samarbetet med Life Activation garanterar inte Hemply Balance några försäljningsvolymer.

Kommentar
”Processen för att få importtillstånd för våra CBD oljor till Japan tog dessvärre längre tid än vad vi räknat med, samtidigt är det är mycket glädjande att vi nu kan påbörja försäljning till fullo i Japan där vi ser en enorm potential. Vi har sedan oktober 2022 sålt våra intimvårdsprodukter innehållande CBD i Japan, vilket blev en succéartad lansering jämförelsevis med lanseringen av intim i Sverige 2021”, säger Daniel Hallenberg, COO Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.