Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har slutfört det kostnadsbesparingsprogram som annonserades den 12 januari 2024 och räknar med att nå kostnadsneutralitet efter slutförd aviserad nyemission. Parallellt har arbetet med att utvärdera strukturaffär intensifierats och flera dialoger pågår.

Verksamhetsuppdatering

 • Efter genomfört kostnadsbesparingsprogram förväntas Hemply Balance nå break-even på kvartalsbasis efter slutförd aviserad nyemission givet nuvarande försäljningsnivå.
 • Arbetet med att förbereda bolaget för en strukturaffär har intensifierats:
  – Befintlig verksamhet har anpassats för att kunna säljas eller gå ihop med annan verksamhet.
  – Avtalslängder har anpassats för att möjliggöra ett effektivt verksamhetsbyte.
  – Avtal som kan försvåra eller fördyra en strukturaffär har avvecklats.
 • Flera diskussioner om strukturaffär pågår. Dessa kan till exempel leda till: 
  – Att befintlig verksamhet avyttras eller slås ihop med annan verksamhet.
  – Att Bolaget genomför ett omvänt förvärv av ett rörelsedrivande bolag.
 • Den planerade nyemissionen kommer att medföra att Bolaget blir skuldfritt och innehåller en nettokassa vilket ökar attraktiviteteten som förvärvsobjekt.
 • Styrelsens ambition är att en transaktion enligt ovan skall synliggöra värden i Bolagets strukturkapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com