Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) styrelse har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat om ett utökat kostnadsbesparingsprogram samt VD-byte. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet kommer Bolaget att fokusera försäljningsinsatserna mot återförsäljare i Europa samt den japanska marknaden. Samtidigt kommer Bolaget aktivt att utvärdera strategiska alternativ för verksamheten vilket kan omfatta försäljning, sammanslagning eller omvänt förvärv av annat bolag. I samband med den strategiska översynen har styrelsen i samförstånd med Bolagets grundare och VD Emil Sandin kommit överens om att han lämnar sitt uppdrag från och med den 1 februari 2024. Nuvarande styrelseledamot Daniel Hallenberg kommer att tillträda tjänsten som tillförordnad VD.

Förändringarna i Hemply Balance innebär följande:

  • Försäljning kommer att fokuseras till återförsäljare i Europa samt till Bolagets japanska distributör. Samtidigt avvecklas befintlig e-handel till följd av bristande lönsamhet och begränsade medel för fortsatta satsningar
  • Hemply Balance kommer utvärdera strategiska alternativ för verksamheten vilket kan omfatta försäljning, sammanslagning eller omvänt förvärv av annat bolag.
  • Nuvarande VD Emil Sandin har i samförstånd med styrelsen valt att avsluta sin tjänst den första februari 2024 som följd av förändringarna.
  • Styrelseledamot Daniel Hallenberg kommer att tillträda tjänsten som tillförordnad VD den första februari 2024.
  • Förändringarna innebär att Hemply Balance kostnader kommer att minska väsentligt med syfte att göra Hemply Balance kassaflödesneutralt.
  • För att skapa handlingsutrymme har Hemply Balance utökat befintlig kreditram med 0,5 MSEK. Kreditramen löper med 2 % ränta fram till förfallodatum. 

Kommentar
”Vi vill tacka Emil Sandin för hans insatser i Hemply Balance. Emil är grundare av Hemply Balance och har under en längre tid varit betydelsefull för Bolaget. När styrelsen och Emil nu blickar framåt görs en gemensam bedömning att det är bäst att gå skilda vägar när Hemply Balance byter strategi”, säger Marcus Bonsib, styrelseordförande Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.