Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance erhåller ny order om cirka 0,6 MSEK i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 52 TEUR, motsvarande cirka 600 TSEK, från sin japanska distributör. Ordern innefattar främst produkten Intimate oil och kommer att levereras under innevarande kvartal.

Hemply Balance erhåller ny order om cirka 0,6 MSEK i Japan2024-04-03T10:51:00+02:00

Hemply Balance erhåller ny order om 40 TEUR i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 40 TEUR, motsvarande cirka 450 TSEK, från sin japanska distributör Life Activation Co Ltd (”Life Activation”) tillsammans (”Parterna”). Efter den nyligen avslutade teckningsperioden i Bolagets företrädesemission har Parterna beslutat om det första steget i Hemply Balance tillväxtresa i Japan. Som ett första steg i expansionsplanen kommer Hemply Balance understödja Life Activation med 3 000 produktprover, vilka kommer att användas i marknadsföringssyfte på tre mässor under hösten 2023. För att säkerställa en stabil lagerhållningen i Japan under hösten där tillväxttakten förväntas accelerera har Hemply Balance följaktligen erhållit en order, motsvarande en nettoomsättning om cirka 40 TEUR.

Hemply Balance erhåller ny order om 40 TEUR i Japan2023-09-05T11:50:00+02:00

Hemply Balance erhåller ny order om 180 TSEK i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en ny order från Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation) tillsammans (”Parterna”). Ordern är den andra sedan Parterna ingick ett avtal den 28 mars i år och inbringar en nettoomsättning på 180 TSEK för Hemply Balance.

Hemply Balance erhåller ny order om 180 TSEK i Japan2023-04-19T10:21:00+02:00

Hemply Balance erhåller ny order om 80 TSEK i Japan

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en ny order från Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation) tillsammans (”Parterna”). Ordern är den första sedan Parterna ingick ett avtal den 28 mars i år och inbringar en nettoomsättning på 80 TSEK för Hemply Balance.

Hemply Balance erhåller ny order om 80 TSEK i Japan2023-04-14T10:30:00+02:00

Hemply Balance säkrar orders om cirka 7,8 MSEK i Japan under kommande två år

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget) har idag ingått ett nytt avtal med Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation”). Bolaget säkrar orders kommande två år med en total ordervolym uppgående till 700 TEUR, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Ordervolymen är garanterad givet att Hemply Balance investerar 400 TEUR i marknadsföring under samma tidsperiod. Avtalet med Life Activation har ingåtts efter en lyckad lansering i Japan där parterna har ett framgångsrikt och nära samarbete.

Hemply Balance säkrar orders om cirka 7,8 MSEK i Japan under kommande två år2023-03-28T10:30:00+02:00