Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en ny order från Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation) tillsammans (”Parterna”). Ordern är den andra sedan Parterna ingick ett avtal den 28 mars i år och inbringar en nettoomsättning på 180 TSEK för Hemply Balance.

Hemply Balance erhöll en order från Life Activation den 14 april och har endast 5 dagar efter erhållit ytterligare en order. Ordern faller utanför tidsperioden i avtalet Parterna ingick den 28 mars tidigare i år och är en strategiskt placerad order från Life Activation för att bibehålla en effektiv lagerhållning under den pågående expansionen i Japan för Hemply Balance varumärke.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com   

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.