Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 52 TEUR, motsvarande cirka 600 TSEK, från sin japanska distributör. Ordern innefattar främst produkten Intimate oil och kommer att levereras under innevarande kvartal.

Hemply Balance fortsätter att expandera på den japanska marknaden och har följaktligen erhållit en order om 0,6 MSEK. Bolaget har tillsammans med sin japanska distributör delvis exekverat den marknadsplan som arbetades fram under hösten 2023. Som ett resultat av marknadsinsatserna har Hemply Balance expanderat månatligen i Japan och Bolaget kommer tillsammans med sin japanska distributör fortsatt att verkställa den marknadsplan som framtagits.

”Vi fortsätter att ha en stabil tillväxt på den japanska marknaden och avser att öka tillväxttakten under 2024. Vi har under innevarande räkenskapsår redan nu uppnått föregående års försäljning mot den japanska marknaden och vi står inför en spännande tid tillmötes där vi kontinuerligt utvärderar strategiska alternativ samtidigt som tillväxten i Japan tilltar”, säger Daniel Hallenberg, tf VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com