Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget) har idag ingått ett nytt avtal med Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation”). Bolaget säkrar orders kommande två år med en total ordervolym uppgående till 700 TEUR, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Ordervolymen är garanterad givet att Hemply Balance investerar 400 TEUR i marknadsföring under samma tidsperiod. Avtalet med Life Activation har ingåtts efter en lyckad lansering i Japan där parterna har ett framgångsrikt och nära samarbete.

Avtalet med Life Activation i korthet

  • Life Activation ska erlägga orders som motsvarar en nettoomsättning för Bolaget på 700 TEUR under perioden 1 juni 2023 till och med 1 juni 2025. Minimumvolymen är garanterad givet att inga regulatoriska förändringar sker som skulle påverka parternas gemensamma marknadsföringsplan samt att Hemply Balance ska investera 400 TEUR i marknadsföring i Japan under samma tidsperiod.
  • Life Activation´s exklusivitet för Hemply Balance varumärke på den japanska marknaden förlängs med tre år från och med 1 april 2023 till och med 1 april 2026.
  • Life Activation får under ovan tidsperiod inte saluföra något CBD-varumärke förutom Hemply Balance.
  • Hemply Balance har i dagsläget importtillstånd i Japan för Bolagets intimvårdsprodukter samt fyra stycken CBD oljor. Parterna avser söka importtillstånd för flertalet av Bolagets produkter.
  • I det fall avtalet inte sägs upp innan 1 januari 2026 löper avtalet på med exklusivitet ett år i taget.

Kommentar
”Vi har sedan ett tag tillbaka bytt strategi och arbetar nu mot att ingå avtal med distributörer på den asiatiska marknaden. Att vi redan nu hittat en överenskommelse med en befintlig distributör där vi säkrat orders på cirka 7,8 miljoner SEK kommande 24 månaderna är mycket glädjande. Samarbetet med Life Activation har varit framgångsrikt sedan dag ett och försäljningen i Japan har redan efter fem månaders verksamhet gått om försäljningen i Europa”, säger Daniel Hallenberg, COO Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
COO
Email: daniel@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.