Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 40 TEUR, motsvarande cirka 450 TSEK, från sin japanska distributör Life Activation Co Ltd (”Life Activation”) tillsammans (”Parterna”). Efter den nyligen avslutade teckningsperioden i Bolagets företrädesemission har Parterna beslutat om det första steget i Hemply Balance tillväxtresa i Japan. Som ett första steg i expansionsplanen kommer Hemply Balance understödja Life Activation med 3 000 produktprover, vilka kommer att användas i marknadsföringssyfte på tre mässor under hösten 2023. För att säkerställa en stabil lagerhållningen i Japan under hösten där tillväxttakten förväntas accelerera har Hemply Balance följaktligen erhållit en order, motsvarande en nettoomsättning om cirka 40 TEUR.

Marknadsaktiviteter i Japan
Parterna har sedan tidigare arbetat fram en marknadsplan som efter genomförd emission delvis kommer att exekveras. Initierandet av ytterligare marknadsaktiviteter är en förutsättning för Hemply Balance ökade tillväxttakt i Japan och under hösten 2023 kommer Parterna bland annat delta på följande tre mässor, bredvid andra marknadsaktiviteter.

Beauty World Osaka Japan
Beauty World Osaka Japan är en skönhetsmässa som årligen hålls i Tokyo och Osaka, Japan. Mässan samlar det senaste produktutbudet, tjänster och teknologi relaterat till skönhetsindustrin och inkluderar bland annat kosmetiska produkter. Mässan riktar sig mot branschfolk och är således inte tillgänglig för allmänheten. Under 2022 års upplaga av mässa deltog cirka 37 000 personer.

Femtech Tokyo
Femtech Tokyo är en mässa där företag, med inriktning mot femtech, deltar med avsikt att expandera sitt återförsäljarnätverk samt att öka medvetenheten kring produkterna till allmänheten. Under 2022 års upplaga av mässan deltog cirka 14 000 personer.

CBD Journy
CBD Journy hålls årligen i Tokyo där företag marknadsför sitt utbud och utbildar om CBD. Syftet med mässan är att ge korrekt kunskap om CBD till både branschfolk och allmänheten samt att främja en sund och aktiv CBD-marknad i Japan. Under 2022 års upplaga av mässan deltog cirka 1 500 personer.

Hemply Balance expansion i Japan
Sedan Hemply Balance startade försäljning av sina intimvårdprodukter i Japan, vilket skedde under november 2022, har antalet återförsäljare vuxit från noll till cirka 45. Med dagens order har Hemply Balance sålt cirka 6 000 produkter till Life Activation under en tid av tio månader. Försäljningen till Japan och antalet sålda produkter innebär att den japanska marknaden, redan efter tio månader verksamhet, är större än Hemply Balance europeiska verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.