Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en ny order från Bolagets japanska distributör Life Activation Co. Ltd. (”Life Activation) tillsammans (”Parterna”). Ordern är den första sedan Parterna ingick ett avtal den 28 mars i år och inbringar en nettoomsättning på 80 TSEK för Hemply Balance.

Parterna ingick ett avtal den 28 mars som stipulerar att Hemply Balance är garanterade en minimiordervolym om 700 TEUR mellan perioden 1 juni 2023 till och med 1 juni 2025, givet Hemply Balance investerar 400 000 TEUR i marknadsföring på den japanska marknaden under samma tidsperiod. Mottagandet av dagens order faller således utanför den avtalade tidsperioden och Hemply Balance har sedan det första importtillståndet i oktober 2022 expanderat kraftigt på den japanska marknaden.

Kommentar
”Väldigt roligt att vi fått en ny order från Life Activation endast en månad efter att vi erhållit en liknande order, vilket tyder på att satsningen i Japan ger den effekt som bolaget förväntat sig. Life Activation gör ett fantastiskt arbete för Hemply Balance varumärke i Japan och försäljningstakten ökar kraftigt samtidigt som vi arbetar för en kraftigare expansion under kommande månader”, säger Emil Sandin, VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin 
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com   

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.