Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3

Idag, den 2 februari 2024, är sista dag för utnyttjande av Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ("Teckningsoptionerna").

Sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO32024-02-02T09:30:00+02:00

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 2024

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2023, i samband med en företrädesemission, 14 114 680 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 690 900 teckningsoptioner av serie TO3. Nyttjandeperioden inleds idag den 23 januari 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,035 SEK per aktie.

Nyttjandeperioden för Hemply Balance teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inleds idag den 23 januari 20242024-01-23T09:30:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 mars 2023 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 30 september 2023. Bolaget har sedan dess genomfört en företrädesemission i vilken långivarna kvittade cirka 4,5 MSEK av sin fordran på Bolaget. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga resterande del av lånet till och med 29 februari 2024.

Hemply Balance förlänger lån2023-09-29T13:45:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 17 oktober 2022 att Bolaget förlängde ett lån om 5 MSEK med en löptid till och med 31 mars 2023. Hemply Balance och långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga lånet till och med 30 september 2023.

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK2023-03-29T08:40:00+02:00

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021, i samband med noteringen på NGM Nordic SME, 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har fastställts till 21,50 SEK per aktie.

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie2021-11-08T09:30:00+02:00

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgarant för Hemply Balance aktie.

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant2021-06-21T08:00:00+02:00