Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgarant för Hemply Balance aktie.

Åtagandet sker inom ramen för Nordic SME:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolymer motsvarande 10 000 kronor med ett kursintervall om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs. Åtagandet påbörjas den 21 juni 2021. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin 
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com