Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Bolaget redovisar under kvartalet en nettoomsättning på 458 TSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar på -680 TSEK.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 20232023-04-26T08:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Interim Report JAN – MAR 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") publishes The Company's Interim Report for the period January - March 2022. The quarter was very strong with a y-o-y sales increase of 850% compared to the same period last year. Sales growth was 38% compared to the previous quarter.

Hemply Balance Holding Interim Report JAN – MAR 20222022-04-26T08:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning om 850% jämfört med samma period föregående år samt ökar försäljningen med 38% jämfört med föregående kvartal.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 20222022-04-26T08:00:00+02:00