Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning om 850% jämfört med samma period föregående år samt ökar försäljningen med 38% jämfört med föregående kvartal.

Första kvartalet 2022 (samma period föregående år) 

  • Bruttoomsättningen för perioden uppgick till 2 583 (272) TSEK.
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 295 (234) TSEK. 
  • Bruttoresultatet uppgick till 979 (140) TSEK. 
  • Bruttomarginalen uppgick till 75,6 (60) %.

Väsentliga händelser under kvartalet 
Januari – mars 2022

  • Bolaget förvärvade 100% av det polska CBD-Bolaget Hemp Juice Sp. z o.o.
  • Bolaget tecknade avtal och inledde samarbetet med den japanska distributören Life Activation Co. Ltd gällande distribution och försäljning av Hemply Balances samtliga produkter.
  • Bolaget lanserade nya produkter; CBD-kapslar samt den kosmetiska produkten Lip Balm.
  • I februari genomfördes en kvittningsemission om 120 000 aktier till säljarna av Hemp Juice samt 4 000 aktier till Coach som kvittning för affärsstöd i samband med förvärvet.
  • Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Bangerhead AB gällande försäljning av intimvårdsprodukter.

Sammanfattning av VD ord
När vi gick in i innevarande verksamhetsår satte vi upp två interna målsättningar. Målsättningarna var att skapa kraftig tillväxt mot föregående års första kvartal samt att påvisa fortsatt tillväxt mot föregående års bästa kvartal, kvartal fyra. Det är därför glädjande att presentera utfallet där vi redovisar en tillväxt om hela 38% mot föregående kvartal.

Flertalet anledningar till kvartalets positiva utfall
Hemply Balance-teamet har jobbat både hårt och strategiskt. Det har resulterat i att vår egen e-handel påvisat fortsatt tillväxt, likaså har försäljningen till våra återförsäljare gått bra under kvartalet. Vi har även utvecklat och förädlat samarbetet med vår schweiziska exklusiva distributör Götz & Brands, som i sin tur etablerat flertalet återförsäljare i Schweiz.
Vi slutförde även förvärvet av det polska CBD-bolaget Hemp Juice, som sedan den 8 februari 2022 är ett helägt dotterbolag till Hemply Balance Holding AB.

Under kvartalet tecknade vi avtal med den japanska distributören Life Activation, som placerade sin första, och för Bolaget en betydande order, innehållande Hemply Balances samtliga kosttillskott och intimvårdsprodukter.

Japanska marknaden
Efterfrågan och intresset kring CBD-produkter i Japan har ökat markant. CBD-marknaden i Japan har haft en tillväxt om cirka 100% årligen samtidigt som marknadsvärdet estimeras till 19 miljarder kronor 2024, enligt en rapport från Switzerland Global Enterprise
Det japanska regelverket ställer höga krav på tillverkaren och dess tillverkningsmetoder, vilket kan göra det svårt för många bolag att börja sälja i Japan. Vi ser positivt på kravställningarna då vi hanterar både tillverkningsprocessen och den standard som myndigheter kräver.

Framåt
När vi blickar framåt så kommer kommande kvartal innehålla flertalet produktlanseringar för båda varumärkena Hemply Balance och Hemp Juice. Detta för att möta den nationella och internationell efterfrågan av innovativa, hälsoorienterade och kosmetiska produkter.
Fortsatt jobbar vi med konsolideringen med Hemp Juice för att säkra stordriftsfördelarna som bland annat, gemensamma inköp, produktion, lager och logistik till nyttjandet av försäljningskanaler, marknadsinvesteringar med mera.

Hemp Juice är en väldigt viktig kugge i den europeiska expansionen och visionen ”att genom förvärv bli en betydande aktör på den europeiska marknaden”. Parallellt jobbar vi därför vidare enligt vår förvärvsmodell, som vi har en stark tilltro till, för att fortsätta expandera och ta marknadsandelar på den europeiska marknaden.

Jonas Lenne 
CEO Hemply Balance Holding AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfokuserat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttillskotten CBD och adaptgener inom sina kategorier. Vi adderar det vi benämner som ”The missing ingredient” till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för varumärkesbyggande. Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance. Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 2022 och koncernens målsättning är att fortsätta med ytterligare förvärv.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl