Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och de tidigare ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) har kommit överens om att Bolagets förvärv av Hemp Juice ska reversernas.

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår2022-07-25T16:11:00+02:00

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och aktieägarna i Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Parterna”) har idag träffat en avsiktsförklaring om att Hemply Balance ska förvärva samtliga aktier i Holli och erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Om Transaktionen genomförs kommer Holli bli ett helägt dotterbolag till Hemply Balance.

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen2022-07-21T09:15:00+02:00

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today acquired 100% of the shares in Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice").

Hemply Balance acquires the Polish company Hemp Juice2022-02-08T16:53:00+02:00

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) har idag förvärvat 100% av aktierna i Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice")

Hemply Balance förvärvar det polska bolaget Hemp juice2022-02-08T16:53:00+02:00

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today signed a letter of intent with the owners of Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice") to acquire 100% of the shares in Hemp Juice.

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice2021-12-20T10:50:00+02:00