Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance") har idag signerat en avsiktsförklaring med ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) om att förvärva 100 % av aktierna i Hemp Juice.

Bakgrund
Hemp Juice är ett e-handelsbolag som säljer egna CBD-produkter på främst den polska marknaden. Bolaget grundades 2019, har sex anställda och sitt huvudkontor i Warszawa. Hemp Juice produktsortiment består av 10 produkter uppdelade i tre kategorier: kosttillskott, kosmetika och husdjursprodukter. Alla produkter innehåller CBD från hampa odlad i Polen där företaget också har sin produktion och lagerhållning.

Sedan start har Hemp Juice under lönsamhet mer än fördubblat omsättningen årligen och bolaget har en mycket positiv framtidsutsikt. Hemp Juice rapporterade en försäljning på €156 000 under 2020 och helåret 2021 förväntas försäljningen uppgå till cirka €390 000, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 115 %. Företagets affärsmodell är renodlad D2C det vill säga e-handel på sin egen plattform.

Hemp Juice grundades av Radek Budzik samt Marta Kocher och under 2021 anslöt Jedrzej Zarychta till bolaget som delägare. Samtliga har en bred erfarenhet av CBD, produktion, marknadsföring och e-handel. Befintliga ägare kommer att stanna i sina nuvarande roller åtminstone till 2025 för att fortsätta bygga Hemp Juice enligt sin affärsplan. Den polska CBD-marknaden förväntas växa till 1,1 miljarder euro år 2025.

Synergier
Hemply Balance har identifierat flertalet synergier:

  • Skalfördelar inom produktion, genererar kostnadsbesparingar genom bland annat större volymer
  • Intäktstillväxt genom tillgång till nya produkter som breddar produktsortimentet i alla kanaler (e-handel, återförsäljare och distributörer)
  • Humankapital och effektivare kostnadsbas
  • Effektivitetsvinster inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling

Köpeskilling och tidsplan
Köpeskillingen för Hemp Juice utgörs av:

  • En kvittningsemission av 120 000 aktier i Hemply Balance till aktiekursen 24,5 SEK
  • En kontant betalning uppdelad mellan år 2022–2024 på €220 000
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt €470 000 över fyra år förutsatt att säljaren uppnår förutbestämda mål.

Transaktionen är villkorad av genomförd due diligence samt att Hemply Balance och Hemp Juice kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Förvärvet förväntas slutföras under januari månad 2022.

Kommentarer
"Vi är mycket glada över att tillkännage ett förvärv av ett så bra bolag till koncernen. Det markerar ett viktigt första steg i vår förvärvsstrategi”, säger Pingis Berg-Hadenius, ordförande för Hemply Balance.

"Vi är mycket stolta över att tillkännage denna affär med ett så bra varumärke, produkter, team och grundare. Jag känner mig säker på de positiva synergierna Hemp Juice och Hemply Balance kombinerat kommer att utvecklas. Våra värderingar och fokus är linjerade och vi har produkter som tillför varandras marknader. Exempelvis så kommer HJ tillföra flertal nya produkter som bland annat skönhetsprodukter, men de är även i ett expansivt segment som vi tror starkt på, supplements för djur", säger Jonas Lenne, VD för Hemply Balance.

"Vi är väldigt glada över den kommande sammanslagningen med Hemply Balance. Vi ser många synergier mellan Hemp Juice och Hemply Balance och känner oss övertygade om att vi tillsammans kan sikta på att bli en stor aktör", säger Radek Budzik, VD för Hemp Juice.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com