Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance expands into a completely new product category internationally

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") announces that the wholly-owned subsidiary Hemply Services AB is launching a completely new product category of dietary supplements without CBD.

Hemply Balance expands into a completely new product category internationally2022-05-24T09:59:00+02:00

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB lanserar en helt ny produktkategori av kosttillskott utan CBD.

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori2022-05-24T09:59:00+02:00

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har idag ingått samarbetsavtal med Health and Sport Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) avseende försäljning av Bolagets intimvårdsserie och kosmetiska produkter.

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG2022-05-09T09:23:00+02:00

Hemply Balance signs retail sales agreement with HSNG

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") subsidiary Hemply Services AB has today entered into a cooperation agreement with Health and Sport Nutrition Group HSNG AB ("HSNG") regarding the sale of the Company's intimate care series and cosmetic products.

Hemply Balance signs retail sales agreement with HSNG2022-05-09T09:23:00+02:00

Continued legal progress in the European cannabis market

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") updates on the legal progress in the European cannabis market. Last week, the first pilot project in Switzerland was approved for the legalized sale of cannabis to adults in Basel, Switzerland.

Continued legal progress in the European cannabis market2022-04-29T10:34:00+02:00

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring framsteg på den europeiska cannabismarknaden. Under vecka 16 godkändes det första pilotprojektet i Schweiz för legaliserad försäljning av cannabis för vuxna i Basel, Schweiz.

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden2022-04-29T10:34:00+02:00

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-04-27T17:40:00+02:00