Hemply Balance Holding AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2021

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2021