Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2021

Tredje kvartalet 2021 (samma period föregående år) 

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 773 (501) TSEK. 
· Brutttoresultatet uppgick till 639 (391) TSEK. 
· Bruttomarginalen uppgick till 82,2% (78,0)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 808 TSEK (-1 218). 
· Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-1,23).

Väsentliga händelser under kvartalet 
Juli – september 

· Bolaget har tecknat avtal och inlett samarbete med Kronans Apotek, MEDS Apotek och Apotea gällande försäljning av Bolagets intimvårdsprodukter. 
· Bolaget har tecknat avtal och inlett samarbete med den schweiziska distributören Götz & Brands GmbH som opererar i Schweiz och Österrike för intimvårdsprodukter.
· Bolaget har ingått samarbete med Skincare by us för Bolagets intimvårdsprodukter. Skincare by us är leverantör av professionell hudvård till professionella spa.
· Bolaget har inlett samarbete med Cannabis Delivery Science för utveckling av Alginat, innehållandes CBD.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
Oktober

· Den 11 oktober tillträdde Jonas Lenne som ny verkställande direktör i Bolaget. 
· Bolaget har tecknat avtal och inlett samarbete med Apohem AB gällande försäljning av intimvårdsprodukter.
· I oktober signerades en avsiktsförklaring med den japanska distributören Life Activation Co. LTD. Avsiktsförklaringen innebär att parterna avser teckna ett distributionsavtal avseende distribution och försäljning av Hemply Balances produkter under 2022. 
· Den 2 november annonserade Bolaget sin förvärvsstrategi. 

Sammanfattning av VD ord

Det är inspirerande och väldigt roligt att äntligen ta över stafettpinnen som ny VD för Hemply Balance. Hälsa och välmående är något som jag själv prioriterar, då jag är säker på att det skapar en personlig hållbarhet och balans i livet. CBD-produkterna som vi säljer kan vara den så kallade ”missing ingredient” för ett välbalanserat liv. Med Hemplys röda tråd ”the missing ingredient” har vi börjat vår spännande resa för organisk tillväxt i Bolaget, men parallellt planeras strategiska förvärv som skapar ännu bättre möjlighet till tillväxt. 

Under det tredje kvartalet fortsätter vi att rapportera tillväxt samtidigt som Bolagets kosttillskott inte saluförts på den svenska marknaden. Bruttoomsättningen uppgår till 1 401 TSEK (636) där vi ser en tillväxt med knappt 10% jämfört med kvartal 2. Periodens resultat uppgår till -3 579 TSEK, vilket förklaras genom de investeringar som gjorts för att komma in på ett bra sätt i nuvarande kvartal samt kvartal 1. Bolagets bruttomarginal är fortsatt stark och redovisas till 82,2% (78,0). 

Under kvartalet har vi ingått avtal med flertalet återförsäljare i Sverige. Däribland Kronans Apotek AB, MEDS Apotek AB, Apotea AB med flera. Vi har också ingått avtal med den schweiziska distributören Götz & Brands, vilket har medfört att våra intimvårdsprodukter nu finns hos en rad välkända återförsäljare i Schweiz. 

Bolagets fortsatta expansion understödjs delvis av att intimvårdsprodukterna går under kosmetikalagstiftningen, vilken är densamma inom hela EU. Vidare ser vi potential för Bolagets kosttillskottsprodukter. Det pågår just nu en process i EU för att få kosttillskott innehållande CBD godkänt som novel food, det vill säga godkännande av CBD som nytt livsmedel. Vi följer dagligen uppdateringar kring ämnet, och har själva genom våra producenter en ansökan inskickad som väntar på att bli godkänd. Vår förhoppning är ett positivt utfall. 

Jonas Lenne 
CEO Hemply Balance Holding AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD 
Tel: +46 (0) 734 26 37 43
Email: lenne@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se
 

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.


Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com