Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance Holding delårsrapport JAN – JUN 2024

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2024. Positiva effekter från ett avslutat kostnadsbesparingsprogram medför att Hemply Balance stärkt sin finansiella ställning och redovisar ett rörelseresultat om 280 TSEK under det andra kvartalet.

Hemply Balance Holding delårsrapport JAN – JUN 20242024-07-16T08:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2023. Hemply Balance redovisar under årets andra kvartal en nettoomsättning om 719 TSEK och ett rörelseresultat om -585 TSEK. Kassaflödet under det andra kvartalet redovisas till -97 TSEK, vilket är en förbättring med 2 465 TSEK jämfört med samma period föregående år.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 20232023-07-12T08:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – juni 2022. Bolaget visar en fortsatt tillväxt och har under perioden januari – juni 2022 påvisat en nettoomsättningstillväxt med 21,49% jämfört med hela räkenskapsåret 2021.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 20222022-07-19T08:00:00+02:00