Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance Holding Bokslutskommuniké JAN – DEC 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Hemply Balance redovisar under det fjärde kvartalet ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 222 TSEK vilket är en resultatförbättring med 4 148 TSEK jämfört med samma period föregående år.

Hemply Balance Holding Bokslutskommuniké JAN – DEC 20222023-02-22T09:00:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – SEP 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – september 2022. Bolaget har under kvartalet gjort en intensiv omställningsresa mot lönsamhet och har idag en stabil grund för att fortsätta tillväxtresan och sikta mot lönsamhet.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – SEP 20222022-11-02T09:00:00+02:00

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 att Bolaget har upptagit ett lån från Råsunda Förvaltning AB, Gerhard Dal och Niclas Löwgren (”Långivarna”) om totalt 5,0 MSEK med rätt för dessa till att konvertera lånet till aktier i Bolaget till en förutbestämd kurs om 22,50 SEK per aktie och med en löptid till och med 30 september 2022. Hemply Balance och Långivarna har nu kommit överens om att justera villkoren och förlänga lånet till och med 31 mars 2023.

Hemply Balance förlänger lån om 5 MSEK2022-10-17T20:17:00+02:00

Hemply Balance styrelseordförande träder tillbaka

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius har idag meddelat styrelsen att hon kommer träda tillbaka från sin roll som styrelseordförande.

Hemply Balance styrelseordförande träder tillbaka2022-09-26T21:57:00+02:00

Jonas Lenne avgår som VD för Hemply Balance

Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) verkställande direktör Jonas Lenne har idag meddelat styrelsen att han avgår som VD. Lenne tillträdde sin roll som VD den 11 oktober 2021 och kommer fortsätta vara anställd till och med 31 oktober 2022. Styrelsen har påbörjat en process för att tillsätta en ny VD som kan leda Bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Jonas Lenne avgår som VD för Hemply Balance2022-09-08T17:07:00+02:00

Hemply Balance och Holli inleder operativt samarbete och bordlägger förvärv

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Bolagen”) har nu kommit överens om att inleda ett operativt samarbete och att bordlägga pågående förvärvsprocess till följd av rådande marknadsförhållanden. Bolaget offentliggjorde den 21 juli 2022 att man ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av 100% av aktierna i Holli.

Hemply Balance och Holli inleder operativt samarbete och bordlägger förvärv2022-09-04T18:18:00+02:00

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och de tidigare ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) (tillsammans ”Parterna”) har kommit överens om att Bolagets förvärv av Hemp Juice ska reversernas.

Hemply Balance förvärv av Hemp Juice återgår2022-07-25T16:11:00+02:00

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och aktieägarna i Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Parterna”) har idag träffat en avsiktsförklaring om att Hemply Balance ska förvärva samtliga aktier i Holli och erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Om Transaktionen genomförs kommer Holli bli ett helägt dotterbolag till Hemply Balance.

Hemply Balance tecknar avsiktsförklaring om förvärv av Holli Gruppen2022-07-21T09:15:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – juni 2022. Bolaget visar en fortsatt tillväxt och har under perioden januari – juni 2022 påvisat en nettoomsättningstillväxt med 21,49% jämfört med hela räkenskapsåret 2021.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – JUN 20222022-07-19T08:00:00+02:00

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget” eller ”Hemply”) har beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 12 juli 2022 kl. 16.00. för behandling av beslut om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier riktad till vissa befintliga ägare, styrelsen samt bolagets ledande befattningshavare. Kallelsen har skett genom PoIT och SVD och finns på bolagsverkets hemsida https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K379924-22

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission2022-06-28T21:25:00+02:00