Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today signed a letter of intent with the owners of Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice") to acquire 100% of the shares in Hemp Juice.

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice2021-12-20T10:50:00+02:00

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån

Den 22 november 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 59 766 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 20,56 procent. Hemply Balance har även beslutat att uppta lån om totalt 5,0 MSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att finansiera fortsatt tillväxt. Totalt inbringar utnyttjande av teckningsoptioner samt upptagande av lån Bolaget cirka 6,3 MSEK.

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån2021-11-25T18:36:00+02:00

Hemply Balance tecknar samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences (CDS) för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V har tecknat ett samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences i syfte att utveckla Alginatfilmer med cannabinoiden CBD samt att kommersialisera dessa under Hemply Balances egna varumärken i Sverige och övriga Europa.

Hemply Balance tecknar samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences (CDS) för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa2021-08-16T13:33:29+02:00

Hemply Balance signs collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences (CDS) for commercialization of Alginate films with CBD in Europe

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") has announced that its subsidiary Glowing Pine BV has signed a collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences for the development of alginate films with the cannabinoid CBD and the subsequent commercialization of these products under the Hemply Balance brand in Sweden and the rest of Europe.

Hemply Balance signs collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences (CDS) for commercialization of Alginate films with CBD in Europe2021-08-18T11:44:45+02:00