Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance tecknar samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences (CDS) för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V har tecknat ett samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences i syfte att utveckla Alginatfilmer med cannabinoiden CBD samt att kommersialisera dessa under Hemply Balances egna varumärken i Sverige och övriga Europa.

Hemply Balance tecknar samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences (CDS) för kommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa2021-08-16T13:33:29+02:00

Hemply Balance signs collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences (CDS) for commercialization of Alginate films with CBD in Europe

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") has announced that its subsidiary Glowing Pine BV has signed a collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences for the development of alginate films with the cannabinoid CBD and the subsequent commercialization of these products under the Hemply Balance brand in Sweden and the rest of Europe.

Hemply Balance signs collaboration agreement with Cannabis Delivery Sciences (CDS) for commercialization of Alginate films with CBD in Europe2021-08-18T11:44:45+02:00

Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämman 2021 i Hemply Balance Holding AB (publ)2021-06-29T16:30:00+02:00

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgarant för Hemply Balance aktie.

Hemply Balance anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant2021-06-21T08:00:00+02:00