Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org.nr 559206-7168, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.