Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206–7168, (”Bolaget”) har den 26 september 2022 fattat beslut om att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma för behandling av förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier samt styrelseval.

Bolaget offentliggjorde den 17 september 2022 styrelsens avsikt att fatta beslut om att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma för behandling av förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier. Styrelsen har den 26 september 2022 fattat beslut om detta och föreslår att Bolagets aktiekapital minskas med 37 018,68103 (avrundat till fem decimaler) SEK för täckning av förlust genom inlösen, utan återbetalning, av 108 000 aktier.

Styrelsen kommer även att lämna förslag till ny styrelse. Kandidaterna presenteras senast vid bolagsstämman.

Bolagsstämman kommer att hållas den 14 oktober 2022 kl. 11:00 i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, genom pressmeddelande samt på Bolagets webbplats, www.hemplybalance.com, den 30 september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com