Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance senarelägger ordinarie bolagsstämma 2024

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2024 års ordinarie bolagsstämma till fredagen den 14 juni 2024 och årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras under vecka 21.

Hemply Balance senarelägger ordinarie bolagsstämma 20242024-03-15T14:50:00+02:00

Hemply Balance senarelägger ordinarie bolagsstämma 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 20 juni och årsredovisningen för 2022 publiceras under vecka 20.

Hemply Balance senarelägger ordinarie bolagsstämma 20232023-03-28T17:13:00+02:00