Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2024 års ordinarie bolagsstämma till fredagen den 14 juni 2024 och årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras under vecka 21.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 14 juni 2024 i stället för det tidigare kommunicerade datumet 25 april 2024.

Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras på Bolagets hemsida under vecka 21, 2024, i stället för tidigare meddelade vecka 14, 2024.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma kommer att publiceras senast fyra veckor innan den 14 juni 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com