Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 20 juni och årsredovisningen för 2022 publiceras under vecka 20.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 20 juni 2023 i stället för det tidigare kommunicerade datumet 27 april 2023.

Årsredovisningen för 2022 kommer att publiceras på Bolagets hemsida under vecka 20, 2023, i stället för tidigare meddelade vecka 14, 2023.

Skälet till senareläggning av Bolagets årsredovisning och ordinarie bolagsstämma är hög arbetsbelastning där Bolagets styrelse valt att flytta fram årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
COO
Email: daniel@hemplybalance.com

Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.