Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2024.

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2024 kommer att publiceras tisdagen den 16 april 2024 istället för det tidigare kommunicerade datumet 24 april 2024.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på Hemply Balance webbplats: https://hemplybalance.com/investor-relations/  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hallenberg
VD
Email: daniel@hemplybalance.com  

Marcus Bonsib
Styrelseordförande
Email: Mbonsib@gmail.com  

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolagets försäljning sker till återförsäljare i Europa samt mot den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com