Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Finansiell kalender

22 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

20-24 Maj 2024
Vecka 21
Årsredovisning 2023

16 April 2024
Delårsrapport jan – mar 2024

14 Juni 2024
Årsstämma 2024

16 Juli 2024
Delårsrapport apr – jun 2024

31 Oktober 2024
Delårsrapport jul – sep 2024

Finansiella rapporter

Företrädesemission april 2024

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Anmälningssedel för teckning utan företräde

Företrädesemission augusti 2023

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Tilläggsmemorandum företrädesemission
Fullständiga villkor TO 2 & TO 3
Intimate products

Pressmeddelanden

2024-03-28 08:00
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Prospectus Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-25 10:30
Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 mars 2024. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-20 13:11
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har slutfört det kostnadsbesparingsprogram som annonserades den 12 januari 2024 och räknar med att nå kostnadsneutralitet efter slutförd aviserad...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-15 13:50
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2024 års ordinarie bolagsstämma till fredagen den 14 juni 2024 och årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras under...
News Corporate Information Financial calendar Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-02-22 09:16
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2024 klockan 09:00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm. Rätt att delta...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-28 08:00
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Prospectus Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-25 10:30
Den extra bolagsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168, (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 mars 2024. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga...
News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-20 13:11
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har slutfört det kostnadsbesparingsprogram som annonserades den 12 januari 2024 och räknar med att nå kostnadsneutralitet efter slutförd aviserad...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-03-15 13:50
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) senarelägger 2024 års ordinarie bolagsstämma till fredagen den 14 juni 2024 och årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras under...
News Corporate Information Financial calendar Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-02-22 09:16
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2024 klockan 09:00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm. Rätt att delta...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR