Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 augusti 2024 klockan 09.30 på Humlegårdsgatan 4, i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)2024-07-16T12:31:00+02:00

Hemply Balance publicerar årsredovisning för 2023

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Hemply Balance publicerar årsredovisning för 20232024-05-24T18:30:00+02:00

Kallelse till årsstämma 2024 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämman den 14 juni 2024 kl. 09.00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2024 i Hemply Balance Holding AB (publ)2024-05-14T10:00:00+02:00

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer därmed ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTU är den 3 maj 2024, avstämningsdag för omvandling från BTU till stamaktier är den 7 maj 2024 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 maj 2024.

Hemply Balance meddelar sista dag för handel med BTU2024-04-29T16:20:00+02:00

Sista dag för teckning i Hemply Balance pågående företrädesemission

Idag, den 18 april 2024, är sista dag för teckning i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission om cirka 2,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2,7 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.

Sista dag för teckning i Hemply Balance pågående företrädesemission2024-04-18T08:30:00+02:00

Styrelsen tecknar i pågående företrädesemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar idag att hela styrelsen i Hemply Balance kommer att teckna units motsvarande cirka 510 000 SEK i den pågående företrädesemissionen. Teckning sker genom bolag och betalning kommer att ske genom kvittning av fordran.

Styrelsen tecknar i pågående företrädesemission2024-04-17T08:30:00+02:00

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission

Idag, den 4 april 2024, inleds teckningsperioden i Hemply Balance Holding AB:s (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”). Företrädesmissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,12 MSEK.

Idag inleds teckningsperioden i Hemply Balance företrädesemission2024-04-04T08:30:00+02:00

Hemply Balance offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemissionen

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) att tecknas tillsammans i en så kallad unit (”Unit”) i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.hemplybalance.com och Aqurat Fondkommission AB:s (”Aqurat”) webbplats www.aqurat.se från och med idag den 28 mars 2024.

Hemply Balance offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemissionen2024-03-28T09:00:00+02:00