Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Emil Sandin utsedd till ny VD för Hemply Balance

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag utsett Emil Sandin till ny VD för Hemply Balance med tillträde den 31 oktober 2022. Emil är grundare av Hemply Balance och var VD för Bolaget mellan 2016 och 2021.

Emil Sandin utsedd till ny VD för Hemply Balance2022-10-26T16:55:00+02:00

Hemply Balance får importtillstånd i Japan och erhåller ny order

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 mars 2022 att man ingått avtal med japanska distributören Life Activation Co. Ltd. avseende försäljning av Hemply Balance produkter på den japanska marknaden. Sedan dess har en process pågått för att erhålla importtillstånd i Japan och den japanska kontrollmyndigheten för kosttillskott och läkemedel har nu godkänt Hemply Balance intimvårdsprodukter och utgivit ett importtillstånd. I samband med godkännandet erhöll Hemply Balance en ny order från Life Activation värd 95 000 SEK.

Hemply Balance får importtillstånd i Japan och erhåller ny order2022-10-13T16:40:00+02:00

Förslag till ny styrelseordförande i Hemply Balance

Huvudaktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ) (“Hemply Balance” eller “Bolaget”) har den 11 oktober 2022 beslutat om att föreslå Yvonne Tenninge till ny styrelseordförande vid Hemply Balance extra bolagsstämma den 14 oktober 2022.

Förslag till ny styrelseordförande i Hemply Balance2022-10-11T16:40:00+02:00

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för behandling av förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier samt styrelseval

Med anledning av återgången av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o., vilken offentliggjordes genom pressmeddelanden den 25 juli 2022 och den 17 september 2022, kallas härmed aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206–7168, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma den 14 oktober 2022 kl. 11:00 i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Vid bolagsstämman ska också ny styrelse väljas.

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för behandling av förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och riktad inlösen av aktier samt styrelseval2022-09-30T00:05:00+02:00

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) har beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206–7168, (”Bolaget”) har den 26 september 2022 fattat beslut om att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma för behandling av förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier samt styrelseval.

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) har beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma2022-09-26T16:25:00+02:00

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) beslutade om en riktad emission om maximalt 400 000 aktier till en teckningskurs om 5 SEK på extra bolagsstämma den 12 juli kl. 16:00 (den ”Riktade Emissionen”). Totalt tecknades 384 000 aktier, innebärande en teckningsgrad om 96 procent. Av de tecknade aktierna har cirka 28 procent kvittats mot fordran och cirka 72 procent har erlagts med kontant betalning. Bolaget tillförs cirka 1350 TSEK efter emissionskostnader och kvittning.

Hemply Balance offentliggör utfall av riktad nyemission2022-08-17T08:00:00+02:00

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående riktade emissionen till och med den 16 augusti 2022.

Hemply Balance förlänger teckningstiden i pågående riktad nyemission2022-07-14T15:54:00+02:00