Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance signerar samarbetsavtal med Svenskt Kosttillskott

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med e-handelskoncernen Svenskt Kosttillskott AB.

Hemply Balance signerar samarbetsavtal med Svenskt Kosttillskott2021-12-23T11:28:00+02:00

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån

Den 22 november 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 59 766 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 20,56 procent. Hemply Balance har även beslutat att uppta lån om totalt 5,0 MSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att finansiera fortsatt tillväxt. Totalt inbringar utnyttjande av teckningsoptioner samt upptagande av lån Bolaget cirka 6,3 MSEK.

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån2021-11-25T18:36:00+02:00

Hemply Balance redovisar insynsköp och aktieinnehav

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) redovisar idag VD, styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget.

Hemply Balance redovisar insynsköp och aktieinnehav2021-11-19T13:12:00+02:00

Hemply Balance utökar samarbetet med Götz & Brands

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolaget Glowing Pine B.V utökar samarbetet med den schweiziska distributören Götz & Brands GmbH som blir exklusiv distributör

Hemply Balance utökar samarbetet med Götz & Brands2021-11-16T16:45:00+02:00

Hemply Balance utökar samarbetet med Happy Friday

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V utökar samarbetet med Happy Friday avseende Bolagets nya produktserie

Hemply Balance utökar samarbetet med Happy Friday2021-11-12T16:18:00+02:00

Hemply Balance lanserar ny starkare produktserie internationellt

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Glowing Pine B.V idag lanserar en ny produktserie på den internationella marknaden

Hemply Balance lanserar ny starkare produktserie internationellt2021-11-09T10:05:00+02:00

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021, i samband med noteringen på NGM Nordic SME, 290 698 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har fastställts till 21,50 SEK per aktie.

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hemply Balance har fastställts till 21,50 SEK per aktie2021-11-08T09:30:00+02:00