Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission

Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ), organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget” eller ”Hemply”) har beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 12 juli 2022 kl. 16.00. för behandling av beslut om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier riktad till vissa befintliga ägare, styrelsen samt bolagets ledande befattningshavare. Kallelsen har skett genom PoIT och SVD och finns på bolagsverkets hemsida https://poit.bolagsverket.se/poit-app/kungorelse/K379924-22

Styrelsen för Hemply Balance AB (”Hemply” eller ”Bolaget”) kallar till bolagsstämma för behandling av förlag om nyemission2022-06-28T21:25:00+02:00

Hemply Balance får order av Apohem på sin nya produktserie

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB har erhållit en order av Apohem på sin nya produktserie. Apohem blir således den första återförsäljaren att saluföra Bolagets nya produkter på den svenska marknaden.

Hemply Balance får order av Apohem på sin nya produktserie2022-06-03T13:12:00+02:00

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB lanserar en helt ny produktkategori av kosttillskott utan CBD.

Hemply Balance utökar produktsortimentet med en helt ny produktkategori2022-05-24T09:59:00+02:00

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har idag ingått samarbetsavtal med Health and Sport Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) avseende försäljning av Bolagets intimvårdsserie och kosmetiska produkter.

Hemply Balance skriver samarbetsavtal med HSNG2022-05-09T09:23:00+02:00

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring framsteg på den europeiska cannabismarknaden. Under vecka 16 godkändes det första pilotprojektet i Schweiz för legaliserad försäljning av cannabis för vuxna i Basel, Schweiz.

Ytterligare legala framsteg på den europeiska cannabismarknaden2022-04-29T10:34:00+02:00

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), 559206–7168 (”Bolaget”) ägde rum idag den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från årsstämman 2022 i Hemply Balance Holding AB (publ)2022-04-27T17:40:00+02:00

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 2022

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Bolaget inleder året starkt med en försäljningsökning om 850% jämfört med samma period föregående år samt ökar försäljningen med 38% jämfört med föregående kvartal.

Hemply Balance Holding Delårsrapport JAN – MAR 20222022-04-26T08:00:00+02:00

Hemp Juice ingår samarbetsavtal med Douglas på den polska marknaden

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance”) helägda dotterbolag Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Douglas Polska Sp. z o.o. (”Douglas”) avseende försäljning av Bolagets kosttillskott.

Hemp Juice ingår samarbetsavtal med Douglas på den polska marknaden2022-04-08T09:43:00+02:00