Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggjorde förra veckan sin avsikt att genomföra en notering på NGM Nordic SME. Offentliggörandet har skapat ett stort intresse för bolaget och noteringen där anmälningsperioden pågår fram till tisdag 20 april 2021. Bolaget kommer offentliggöra sin Q1-rapport den 29 april 2021 och i syfte att ge investerare uppdaterad finansiell information sammanställs preliminära Q1-siffror, vilka inkom i linje med Bolagets förväntningar.

Preliminära Q1-resultat
Med anledning av noteringen offentliggör Hemply Balance preliminära siffror avseende nettoomsättning, bruttoresultat och rörelseresultat för det första kvartalet 2021. Som jämförelse finns siffror från första kvartalet 2020. Den fullständiga kvartalsrapporten offentliggörs den 29 april 2021.

(SEK) Q1 2021 (prel.) Q1 2020
Nettoomsättning 234 251 1 357 961
Bruttoresultat 140 455 402 018
Rörelseresultat -1 084 773 -834 777

Försäljningsförbudet i Sverige för kosttillskott med CBD som trädde i kraft i juni 2020 har som tidigare annonserats påverkat Bolagets nettoomsättning signifikant. Hemply Balance breddning med ytterligare produkterserier inom intimvård är under utveckling och kommer lanseras i maj 2021. Vidare har Bolaget skrivit avtal med nya återförsäljare för försäljning av kosttillskott utanför Sverige. Sammantaget förväntas tillväxten återhämta sig under helåret 2021 och de preliminära siffrorna är i linje med Bolagets förväntningar.

På kort sikt har vi tappat lejonparten av vår omsättning för kosttillskotten på grund av saluförbudet. Med lanseringen av intimvårdsprodukter, där regelverket är tydligt, kan vi bygga upp omsättningstillväxten igen tillsammans med tillväxt av kosttillskotten på marknader utanför Sverige”, kommenterar Emil Sandin, VD Hemply Balance.

Mer information om noteringserbjudandet finns samlat på Bolagets hemsida: https://hemplybalance.com/ipo/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.