Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance signerar samarbetsavtal med Svenskt Kosttillskott

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med e-handelskoncernen Svenskt Kosttillskott AB.

Hemply Balance signerar samarbetsavtal med Svenskt Kosttillskott2021-12-23T11:28:00+02:00

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "The Company") has today signed a letter of intent with the owners of Hemp Juice Sp. z o.o. ("Hemp Juice") to acquire 100% of the shares in Hemp Juice.

Hemply Balance signs letter of intent to acquire Polish Hemp Juice2021-12-20T10:50:00+02:00

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån

Den 22 november 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av aktier i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 59 766 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 20,56 procent. Hemply Balance har även beslutat att uppta lån om totalt 5,0 MSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att finansiera fortsatt tillväxt. Totalt inbringar utnyttjande av teckningsoptioner samt upptagande av lån Bolaget cirka 6,3 MSEK.

Hemply Balance säkrar finansiering om 6,3 MSEK – offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner samt upptar lån2021-11-25T18:36:00+02:00

Hemply Balance redovisar insynsköp och aktieinnehav

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) redovisar idag VD, styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget.

Hemply Balance redovisar insynsköp och aktieinnehav2021-11-19T13:12:00+02:00

Hemply Balance utökar samarbetet med Götz & Brands

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolaget Glowing Pine B.V utökar samarbetet med den schweiziska distributören Götz & Brands GmbH som blir exklusiv distributör

Hemply Balance utökar samarbetet med Götz & Brands2021-11-16T16:45:00+02:00

Hemply Balance expands cooperation with Götz & Brands

Hemply Balance Holding AB (publ)'s ("Hemply Balance" or "The Company") subsidiary Glowing Pine B.V expands its cooperation with the Swiss distributor Götz & Brands GmbH who will become an exclusive distributor

Hemply Balance expands cooperation with Götz & Brands2021-11-16T16:45:00+02:00

Hemply Balance utökar samarbetet med Happy Friday

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V utökar samarbetet med Happy Friday avseende Bolagets nya produktserie

Hemply Balance utökar samarbetet med Happy Friday2021-11-12T16:18:00+02:00

Hemply Balance expands its collaboration with Happy Friday in the Baltic region

Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" or "the Company") announces that the subsidiary Glowing Pine B.V is expanding its cooperation with Happy Friday regarding the Company's new CBD product series based on MCT-oil

Hemply Balance expands its collaboration with Happy Friday in the Baltic region2021-11-12T16:18:00+02:00

Hemply Balance lanserar ny starkare produktserie internationellt

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Glowing Pine B.V idag lanserar en ny produktserie på den internationella marknaden

Hemply Balance lanserar ny starkare produktserie internationellt2021-11-09T10:05:00+02:00