Aktie / Stock

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive). / Nordic SME is a multilateral trading platform for listing and trading in shares and share-related securities belonging to Nordic Growth Market NGM AB. A multilateral trading platform is a trading platform in accordance with MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. / An investor should keep in mind that shares and share-related securities listed on Nordic SME are not listed and that the company is therefore not covered by the same regulations for the protection of shareholders as listed companies.