Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring framsteg på den europeiska cannabismarknaden. Under vecka 16 godkändes det första pilotprojektet i Schweiz för legaliserad försäljning av cannabis för vuxna i Basel, Schweiz.

Pilotprojekt i Schweiz
Federal Office of Public Health meddelade i tisdags förra veckan att de godkänt ett pilotprojekt som tillåter laglig försäljning av cannabis till vuxna i Schweiz. Projektet innebär att omkring 400 deltagare kommer kunna köpa cannabis från utvalda apotek. Syftet med projektet är att inhämta information kring cannabisanvändarnas konsumtionsbettende vid köp av cannabis från lagliga försäljningskanaler. Pilotprojektet är ett av många som kommer ske i Schweiz.[1]

Engelska marknaden
Tidigare under april rapporterades det även om att Storbritannien öppnar upp ytterligare för brukande av medicinsk cannabis. Prohibition Partners skriver bland annat att antalet personer som använder medicinsk cannabis i England ökade med 425% under det första kvartalet 2021, jämfört med samma period föregående år.[2] Parallellt gör även CBD-marknaden väsentliga framsteg gällande att CBD ska bli godkänt som ett nytt livsmedel (novel food) inom Storbritannien, vilket Bolaget tidigare rapporterat om: https://hemplybalance.com/press-releases/viktiga-legala-framsteg-pa-cbd-marknaden-oppnar-stora-mojligheter/

Bolaget ser positivt på utvecklingen
När tydliga framsteg sker på cannabismarknaden, ser vi parallella framsteg på CBD-marknaden där Bolagets förhoppning är att EU framgent kommer godkänna CBD som ett nytt livsmedel (novel food). Bolaget ställer sig även positivt till utvecklingen i Schweiz, där Hemply Balance i dagsläget återfinns hos över 10 välkände återförsäljare avseende försäljning av Bolagets CBD-produkter.

De olika marknaderna

  • Legalisering av cannabisbruk för vuxna – innebär legalisering för att vuxna konsumenter ska kunna köpa och bruka cannabis.
  • Medicinsk cannabis – innebär cannabis som en person får utskrivet från en läkare i syfte att till exempel lindra ett sjukdomstillstånd.
  • CBD-marknaden – CBD är en av totalt över hundra cannabinoider. CBD utvinns från industrihampa och saluförs bland annat i kosttillskott och skönhetsprodukter, Bolaget är aktivt på den här marknaden och arbetar även med andra cannabinoider som CBG, CBN med fler. Bolagets produkter är helt fria från THC och CBD-marknaden ska därför inte förväxlas med marknaderna ovan, även om det är närliggande marknader.

Kommentar
”Vi ser med tillförsikt på den positiva utveckling som just nu pågår i Europa. Marknaden mognar i den takt vi beräknat, vilket är gynnsamt för hela branschen då reformer bidrar till en tydligare spelplan för företag likväl som konsumenter”, säger Jonas Lenne VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett health and wellnesbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl

[1] The First Sales of Legal Adult-Use Cannabis in Europe Are Due in 2022. Prohibition Partners: https://prohibitionpartners.com/2022/04/28/the-first-sales-of-legal-adult-use-cannabis-in-europe-are-due-in-2022/?utm_campaign=TECR7&utm_medium=email&_hsmi=60140397&_hsenc=p2ANqtz-_LtqjwWuZaj9eZCr3AQf5ROLCtjN-8FzU5LhHcT__YBu3Sy6gUslIH32O2mLj7TzaQOkjQxp6ETzbvqLgQmklfh0vSo5WTBciyAcb89Qo9TqWmqOE&utm_content=60140397&utm_source=hs_email
[2] The UK Is Opening Up to Medical Cannabis. Prohibition Partners: https://prohibitionpartners.com/2022/04/14/the-uk-is-opening-up-to-medical-cannabis/