Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) rapporterar idag om en viktig milstolpe för CBD-marknaden i Storbritannien. Food Standard Agency (”FSA”) publicerade förra veckan sin lista av livsmedelsprodukter innehållande cannabidiol (CBD).

Marknaden för CBD-produkter inom Storbritannien
FSA, som ansvarar för livsmedelssäkerhet och hygien i England och Wales, genomgår en process och utvärderar huruvida CBD-produkter skall klassas som ett så kallat godkänt nytt livsmedel, och därmed kunna saluföras som ett livsmedel i England och Wales. Redan 2019 fick CBD-produkter livsmedelsstatus i Storbritannien. Förra veckan fick processen ett genomslag och under 2023 förväntas de första CBD-produkterna bli godkända som ett nytt livsmedel.

Antalet CBD-produkter som finns kvar i FSA-processen för att bli godkända som nytt livsmedel i Storbritannien utökades förra veckan med 3536 produkter. FSA lista innebär att produkterna fortsatt kommer saluföras i England och Wales. Storbritanniens marknad för CBD-produkter estimeras vara värd € 814,5 miljoner 2021, enligt Association for the Cannabinoid Industry.

Marknaden för CBD-produkter inom EU
Reglerna om nya livsmedel inom EU återfinns i EU-förordningen 2015/2283 och enligt förordningen måste livsmedel och livsmedelsingredienser, som vi inte ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997, granskas och godkännas innan de kan börja saluföras som ett godkänt nytt livsmedel.

Processen för att CBD ska bli godkänt som nytt livsmedel inom hela EU fortgår och skulle innebära att Bolagets produkter kan saluföras som ett nytt livsmedel, vilket skulle bidra till att tillväxtpotentialen ökar avsevärt. Marknaden för CBD inom Europa spås växa till cirka € 25,52 miljarder år 2027.

Kommentar
”Vi ser väldigt positivt på detta framsteg i Storbritannien. En mer reglerad CBD-marknad med tydligare regleringar och hårdare krav på leverantörer kommer gynna oss som bolag, samtidigt som mindre seriösa aktörer kommer få det allt besvärligare att bedriva sin affär. Förhoppningen är att liknande framsteg sker på EU-nivå inom snar framtid, vilket välkomnas då vi som bolag kontinuerligt säkrar våra samarbeten med Bolagets leverantörer”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfokuserat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttillskotten CBD och adaptgener inom sina kategorier. Vi adderar det vi benämner som ”The missing ingredient” till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för varumärkesbyggande. Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance. Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 2022 och koncernens målsättning är att fortsätta med ytterligare förvärv.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com