Mia Batljan har meddelat styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) att hon väljer att avgå som styrelseledamot. Mia Batljan har varit styrelseledamot sedan 2021 och lämnar Bolagets styrelse med omedelbar verkan.

”Mia har varit en uppskattad ledamot av Bolagets styrelse under hennes tid i Hemply Balance. Vi har största respekt för Mias beslut och vill tacka henne för det engagemang och kunskap som hon bidragit med”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com