Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolaget Glowing Pine B.V utökar samarbetet med den schweiziska distributören Götz & Brands GmbH som blir exklusiv distributör

Hemply Balance inledde under det tredje kvartalet ett samarbete med den schweiziska distributören Götz & Brands. Samarbetet har sedan det inleddes varit framgångsrikt. Götz & Brands har sålt in Bolagets intimvårdsprodukter hos en rad välkända återförsäljare på den schweiziska marknaden. Nu har parterna kommit överens om att utöka samarbetet. Götz & Brands kommer driva och förvalta Hemply Balance varumärke i Schweiz och Österrike genom domänen hemplybalance.ch.

Det utökade samarbetet innebär att Götz & Brands kommer saluföra samtliga av Bolaget produkter, där ibland bolagets CBD-oljor. Götz & Brands kommer fortsatt agera distributör åt Hemply Balance samtidigt som man bedriver bolagets e-handel i Schweiz och Österrike. Försäljning via den nya e-handel förväntas starta under januari 2022.

Den schweiziska CBD-marknaden förväntas ha ett värde om 320 miljoner dollar år 2027, enligt en artikel från Tages-Anzeiger. Det initiala avtalet garanterade Bolaget en försäljningsvolym om 5000 € som med det nya upplägget och nya produkter förväntas överträffas.

”Det känns väldigt roligt och inspirerande att vi kommit överens med Götz & Brands om detta upplägg. Vi ser en stor potential i Schweiz och Österrike som har en växande CBD-marknad. Götz & Brands är väldigt kompetenta och kan sin hemmamarknad otroligt väl, vilket kommer bli en enorm fördel för oss i vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

”Vi ser en ökad efterfråga på bra, pålitliga CBD-produkter på vår marknad. Våra partners älskar intimvårdsprodukterna från Hemply Balance och jag är säker på att de kommer uppskatta de nya CBD-oljorna. Vi är glada att börja med denna nya struktur och den nya e-handeln på vår marknad. Vår uppfattning är att detta kommer ge ett extra lyft för oss, våra kunder och slutkonsumenter.”, säger Serafin Götz, VD Götz & Brands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com