Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Hemply Services AB lanserar en helt ny produktkategori av kosttillskott utan CBD.

Produktinformation
Bolagets nya produktserie omfattas av tre innovativa kosttillskott innehållande adaptogener, örtextrakt, vitaminer och mineraler. De tre produkterna, Cloud Free, Just Breathe och Night Train är utvecklade och formulerade för att konsumenten ska uppnå en maximal balans. En kapsel är avsedd för morgonen med syfte att få en optimal start på dagen, en kapsel för dagen under stressfulla perioder och en kapsel inför kvällen för en kvalitativ sömn. Den nya produktkategorin möjliggör bredare möjligheter till marknadsföring och kommunikation för Bolaget i jämförelse med kosttillskott innehållande CBD. Lanseringen kommer ske i början av juni och produkterna har ett rekommenderat konsumentpris från 249 SEK till 349 SEK.

Marknaden för adaptogener
Marknadsvärdet för adaptogener uppgick till 8,88 miljarder USD 2021 och förväntas ha en årlig tillväxttakt om 7 % till och med 2027 då marknadsvärdet estimeras till 14 miljarder USD. En av marknadens drivkrafter är en ökad efterfrågan av kosttillskott på den europeiska marknaden, enligt en rapport från Global Market Insights.[1]

Kommentar
”Vi är väldigt glada att äntligen kunna lansera våra nya adaptogena kosttillskott. Produkternas sammansättning är unik i sitt slag och efterfrågan på adaptogener har ökat kraftigt de senaste åren. Produkterna är rätt i tiden och medför att Bolaget får ytterligare intäktsströmmar”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden men även den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl


[1]Global Market Insights, Adaptogens Market Size By Source, https://www.gminsights.com/industry-analysis/adaptogens-market-statistics?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Paid_globenewswire