Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB lanserar idag två nya produkter innehållande adaptogener och CBD. Hemply Balance har för avsikt att kontinuerligt lansera nya och innovativa produkter för att möta marknadens efterfrågan.

Om produkterna
Hemply Balance gjorde under juni 2022 en lyckad lansering av en helt ny produktkategori innefattande adaptogener. Parallellt med lanseringen uppstod en efterfrågan av produkter innehållande både CBD och adaptogener varpå Bolaget i samband med uppföljningen av lanseringen beslutade om att lansera produkter innehållande CBD och adaptogener. Hemply Balance lanserar två nya CBD-oljor där den ena är avsedd för att tas på morgonen och innehåller CBD samt ashwagandha. Den andra är avsedd för att tas på kvällen och innehåller CBD samt extrakt av passionsblomma, citronmeliss och kamomill. Produkterna har ett rekommenderat konsumentpris på 599 SEK.

Positiva marknadsutsikter  
Hemply Balance agerar inom kraftigt expansiva marknader, både marknaden för CBD och adaptogener förväntas växa kommande år. Marknaden för adaptogener hade ett marknadsvärde på 8,88 miljarder USD 2021 och förväntas ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 7% till och med 2027.[1] Samtidigt estimeras marknaden för CBD vara värd 14,01 miljarder USD 2022 och ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 23,3% till och med 2027 då marknadsvärdet estimeras till 39,98 miljarder USD.[2]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com


[1] Global Market Insights, Adaptogens Market Size By Source, https://www.gminsights.com/industry-analysis/adaptogens-market-statistics?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Paid_globenewswire
[2] Global Cannabidiol Market Size, Share, Trends, COVID-19 impact & Growth Forecast Report, https://www.marketdataforecast.com/market-reports/CBD-oil-market