Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) uppdaterar kring ökad kundtillväxt, ökad marknadstillväxt samt ökad omsättning under 2022.

Försäljning och utveckling
Under december 2021 ingick Bolaget en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i polska Hemp Juice Sp. Z o.o. Förvärvet förväntas bli klart under januari 2022. Vidare innebär förvärvet att koncernen ökar sin omsättning markant. Bolaget kommer att redovisa utförliga proformasiffror för den nya koncernen i samband med att förvärvet slutförs.

Under det andra halvåret 2021 ingick Hemply Balance samarbetsavtal med ett tiotal välkända återförsäljare på den svenska marknaden, däribland apotekskedjor som Kronan, MEDS, Apotea och Apohem. Bolaget har även klivit in på den schweiziska marknaden genom ett samarbete med distributören Götz & Brands. Det schweiziska samarbetet har resulterat i att Bolagets produkter saluförs hos flera ansedda återförsäljare som Manor, Zurrose, Perfecthair och Frauendrogerie. Samarbetena innebär att Hemply Balance har haft en stark kundtillväxt under det andra halvåret 2021.

Det framgångsrika samarbetet med Götz & Brands medförde även att bolagen utökade samarbetet: från och med det första kvartalet 2022 kommer Götz & Brands bedriva Hemply Balance verksamhet på den schweiziska och österrikiska marknaden genom försäljning av Bolagets produkter till återförsäljare samt direkt till konsument genom domänen hemplybalance.ch. Utöver expansionen till Schweiz skrev Bolaget på en avsiktsförklaring med japanska Life Activation med syfte att kliva in på den japanska CBD marknaden under 2022.

Marknadsläge
Under de senaste åren har vi sett en kraftig expansion på den europeiska CBD marknaden där marknadens storlek vuxit kraftigt samtidigt som antalet CBD företag har ökat snabbt. I takt med marknadens utveckling har flertalet länder infört ett alltmer liberalt regelverk kring CBD. Så sent som i juni 2021 beslutade Frankrikes högsta domstol att CBD fick saluföras i butiker.

Samtidigt syns en trend på den internationella marknaden där länder i högre grad legaliserar cannabis för vuxenbruk eller för medicinskt syfte. Den europeiska marknaden genomgår just nu en process där en handfull länder väntas legalisera cannabis under 2022. Länder som Tyskland och Luxemburg genomgår just nu en nationell legaliseringsprocess av cannabis.[1]

Den europeiska marknaden för CBD oljor väntas ha en årlig tillväxttakt om 40% mellan 2022 – 2029 och marknadsvärdet förväntas att uppgå till 8,45 billion USD 2029.[2]

Framtidsutsikt
Med den pågående utvecklingen på marknaden ser Hemply Balance positivt på framtiden. Bolagets expansionsstrategi ligger i linje med marknadsutvecklingen samtidigt som regelverk blir tydligare och mer liberala i flertalet länder inom EU. Med tydligare regelverk öppnas möjligheter för både expansion och produktutveckling. Bolagets avsikt är att fortsätta expandera på den europeiska marknaden, delvis genom förvärv i enlighet med tidigare kommunicerad förvärvsstrategi, genom samarbeten med aktörer som har en bra lokal marknadskännedom samt genom en fortsatt stark organisk tillväxt.

Kommentar
”Vi fortsätter att växa genom vår fastslagna strategi: konsolidering i Europa genom fler förvärv i vår bransch samt att vi ökar vår försäljning genom fler säljkanaler och utökad produktportfölj”, säger Jonas Lenne, VD för Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com

[1] New Frontier Data, 22 for 22 – Cannabis Industry Assertions & Predictions, januari 2022.
[2] MarketWatch, Europe CBD Oil Market Size, Share 2022 Growing Rapidly with Recent Trends, Development, Revenue, Demand and Forecast to 2029, 2021-12-27.