Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Glowing Pine B.V har tecknat ett samarbetsavtal med Cannabis Delivery Sciences i syfte att utveckla Alginatfilmer med cannabinoiden CBD samt att kommersialisera dessa under Hemply Balances egna varumärken i Sverige och övriga Europa.

Produktutvecklingen av filmerna beräknas ta cirka sex månader och har redan inletts i CDS laboratorium i Uppsala. Hemply Balance kommer samtidigt att förbereda kommersialiseringen. Målsättningen är att lansera produkter baserade på Alginatfilmer med CBD på den svenska marknaden under 2022.

Samarbetet gör att Hemply Balance kan utöka sitt sortiment med konkurrenskraftiga produkter som kommer understödja bolaget att nå framgång under sin kommande expansionsfas på den europeiska marknaden.

Teknologin bakom alginatfilmen är patentskyddad av Klaria (Klaria Pharma Holding AB), som är moderbolag till CDS. Teknologin gör att alginatfilmen fäster vid munslemhinnan direkt efter applikation. Medan filmen sitter fast på munslemhinnan transfereras cannabinoider direkt in i blodet, via munslemhinnan. Filmen sitter kvar i cirka fem minuter och har efter det lösts upp helt.

– Att inleda detta unika samarbete med CDS och dess ägare Klaria skapar en fantastisk plattform för tillväxt för Hemply Balance. Alginatfilmerna är unika i sitt slag och har ett starkt patentskydd vilket gör att konkurrensen är begränsad, säger Pingis Berg-Hadenius, Hemply Balances styrelseordförande.

– Det här samarbetsavtalet med Hemply Balance innebär att vi tillsammans kommer att börja sälja våra Alginatfilmer med CBD i Sverige och övriga Europa. Cannabis Delivery Sciences har därmed samlat hela värdekedjan för Alginatfilmsprodukter med cannabinoider: från kultivering av egna cannabis- och hampaarter i samarbete med vår partner Chillam, till produktion och nu marknadsföring och försäljning av Alginatfilmer med CBD i Europa, säger Scott de Mercado, Head of Business Development på Cannabis Delivery Sciences.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hemply Balance Holding
Emil Sandin 
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com
 
Hemply Balance Holding
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Cannabis Delivery Sciences 
Scott de Mercado
Head of Business Development 
Tel: +46 (0)72 307 88 73
Email: scott.demercado@candelsci.com 
 
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Om Cannabis Delivery Sciences 
CDS är ett cannabisfokuserat drug delivery-bolag med en patentskyddad egenutvecklad teknologi. De tillverkar orala filmer med cannabinoider som levererar en snabb och precis dos av cannabis. Filmerna är baserade på alginatpolymerer som utvinns från brunalger (kelp) i Nordsjön och som skördats från hållbara så kallade kelpskogar. CDS är ett dotterbolag till Klaria Pharma AB som äger patenträttigheterna till alginatfilmteknologin.
 
För mer information, besök: https://cannabisdeliverysciences.com/
 
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi – en film som fäster i munslemhinnan – med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com